Sabiedrības līdzdalība Pašvaldība
1

Ropažu novads ir viena no nedaudzajām Latvijas pašvaldībām, kas savā budžetā ir atvēlējusi līdzekļus iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, 2022.gadā tam paredzot 100 000 eiro. Par šo līdzekļu izlietošanu lēma paši iedzīvotāji – gan piesakot savas iniciatīvas, gan balsojot par visām iesniegtajām idejām. Kopumā sabiedrības līdzdalības budžetam tika iesniegti 17 dažādi projekti un ieceres, no kurām vērtēšanas komisija atlasīja un iedzīvotāju balsojumam nodeva 10 pieteikumus.

2022.gada 20.jūlija Ropažu novada domes sēdē deputāti apstiprināja visus 10 iedzīvotāju izvēlētos projektus, kuri tiks īstenoti sabiedrības līdzdalības budžeta ietvaros:

Ropažu pagastā:

 • Kākciema sabiedriskās ārtelpas sakārtošana: labiekārtojums, pieteiktā tāme 6291 EUR).
 • Zaķumuižas stadiona aktivitāšu taka bērniem: pieteiktā tāme 9633,96 EUR.
 • Gaidas ciema labiekārtojums: norobežota bērnu rotaļu un aktivitāšu laukuma izveide, pieteiktā tāme 5385,37 EUR.
 • Dabas bibliotēka: brīvdabā izvietots grāmatu skapītis un soliņš, vietu precizējot īstenošanas laikā, vienas “grāmatu stacijas” izmaksas 810,70 EUR.

Garkalnes pagastā:

 • Dabas bibliotēka: brīvdabā izvietots grāmatu skapītis un soliņš, vietu precizējot īstenošanas laikā, vienas “grāmatu stacijas” izmaksas 810,70 EUR.
 • Brīvdabas trenažieru uzstādīšana Upesciemā, precizējot uzstādāmo trenažieru tipu, sākotnēji pieteiktās izmaksas 10 000 EUR.

Stopiņu pagastā:

 • Ulbrokas ezera dienvidu krasta labiekārtojums pie Pārupes ielas: labiekārtojums un atpūtas vietas izveide, pieteiktās izmaksas 5302 - 10 000 EUR.
 • Dzidriņu mežaparks: meža teritorijas sakopšana sadarbībā ar iedzīvotājiem un SIA “Rīgas meži”, izmaksas 1164 EUR.
 • Piķurgas dabas taka: koka takas izveide Piķurgas labajā krastā no Dzirnezera līdz Audēju namiņam, pieteiktās izmaksas 9465 EUR.
 • Bērnu spēļu laukuma izveide Rumbulā, Veldres ielā 7: Bērnu rotaļlaukuma un tautasbumbas laukuma ierīkošana, iekļaujot arī strītbola un minifutbola robežu horizontālos marķējumus, pieteiktā tāme 9953,16 EUR.
 • Dabas bibliotēka: brīvdabā izvietots grāmatu skapītis un soliņš, vietu precizējot īstenošanas laikā, vienas “grāmatu stacijas” izmaksas 810,70 EUR.

Vangažu pilsētā:

 • “Klusā” gaismas skvēra un rekreācijas zonas izveide Vangažos, pie Dārzu ielas 2A: sākotnējā teritorijas labiekārtojuma izveide, pieteiktā tāme 6943,60.
 • Dabas bibliotēka: brīvdabā izvietots grāmatu skapītis un soliņš, vietu precizējot īstenošanas laikā, vienas “grāmatu stacijas” izmaksas 810,70 EUR.