Vakances novadā
DARBS

Ropažu novada pašvaldība    
Reģ. Nr. LV90000067986
Ropažu novada pašvaldības Centrālās Administrācijas
Attīstības un plānošanas departaments
aicina darbā
ATTĪSTĪBAS UN PLĀNOŠANAS DEPARTAMENTA DIREKTORA VIETNIEKU – PROJEKTU NODAĻAS VADĪTĀJU
(profesijas kods 1213 04)

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Projektu nodaļas darbu;
 • veicināt investīciju piesaisti novadam;
 • nodrošināt pašvaldības attīstības un investīciju projektu īstenošanu;
 • sagatavot lēmumu projektus amata kompetencē esošajos jautājumos;
 • nodrošināt Ropažu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un piedalīties to izstrādē.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • pieredze projektu nodaļas vai struktūrvienības vadītāja amatā;
 • ne mazāk kā 3 gadu profesionālā pieredze darbā projektu vadībā pēdējo piecu gadu laikā (darbs valsts vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīts par priekšrocību);
 • pieredze projektu vadībā un administrēšanā ar projekta finansējuma apjomu sākot no 1,5 miljoni EUR (pieredze būvniecības projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • otrā līmeņa augstākā vai akadēmiskā izglītība (augstākā izglītība projektu vadības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • teicamas digitālās prasmes un obligāta darba pieredze ar projektu vadības programmu Microsoft Project;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu  (uz nenoteiktu laiku);
 • darba veikšanas vieta: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads;
 • stabilu atalgojumu 1800,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga, piemērojot individuālās mēnešalgas izvērtēšanas principus);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu, norādotPieteikums Ropažu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas departamenta direktora vietnieka – Projektu nodaļas vadītāja amata vakanceivar iesniegt līdz 2022.gada 10.oktobrim plkst. 16.00:

 • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē  vakances@ropazi.lv;
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads (darba laikā).

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • pieteikums par kandidēšanu uz vakanto speciālista amatu (pieteikumā, jāpauž arī piekrišana savu personas datu apstrādei;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas, t.sk., 3 gadu laikā profesionālās kompetences pilnveides dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).

E-pasts jautājumiem vai papildus informācijai:  vakances@ropazi.lv.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.