Vakances
DARBS

Ropažu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000067986
aicina darbā
Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgu
(profesijas kods 3342 15)

Amata mērķis – sniegt atbalstu Bāriņtiesas priekšsēdētājam iestādes darbības nodrošināšanā, orientēties iestādes dokumentu apritē, uzraudzīt savlaicīgu informācijas apmaiņu datu bāzēs.

Kādu mēs Tevi vēlamies?

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • apgūtas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (Bērnu tiesību aizsardzības kursi) tiks uzskatīti par priekšrocību
 • pieredze lietvedībā un lietvedības procesu pārzināšanā (vēlama)
 • iemaņas darbā ar datu bāzēm NPAIS, BARIS, Lietvaris, Iedzīvotāju reģistrs tiks uzskatītas par priekšrocību
 • nevainojama reputācija
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā
 • augsta psiholoģiskā un emocionālā noturība
 • teicamas prasmes darbā ar datoru
 • B kategorijas autovadītāja apliecība

Ko no Tevis sagaidām (galvenie amata pienākumi):

 • Sniegt atbalstu Bāriņtiesas priekšsēdētājam iestādes darbības nodrošināšanā, dokumentu projektu sagatavošanā, atbilžu, informatīvo vēstuļu, atskaišu un pārskatu sagatavošanā, reģistru ziņu aktualizācijā (darbs ar datu bāzēm).
 • Piedalīties piemērotu aizbildņu, aizgādņu un audžuģimeņu meklēšanā, apmācību organizēšanā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Reizi gadā vai pēc priekšsēdētāja pieprasījuma, sagatavot aktuālos pārskatus par bērnu un aizgādnībā esošo personu interešu aizsardzībai veiktajām darbībām, dzīves apstākļu pārbaudēm, iesniegtajiem norēķiniem (uzskaite, uzraudzība).
 • Veikt bāriņtiesas sēžu protokolēšanu un sēžu protokola sagatavošanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un apjomā, aktualizējot informācijas apriti starp iestādes struktūrām un darbiniekiem.
 • Veikt organizatoriskos pasākumus  sapulces norisei (supervīzijas, semināri, apmācības, kursi, pieredzes apmaiņa u.tml.).
 • Organizēt starpinstitūciju sadarbības pārstāvju un klientu tikšanos, nodrošinot dalībniekus ar nepieciešamo informāciju pirms, pēc, kā arī sanākšanas laikā un nepieciešamības gadījumā protokolēt sēdi vai sanāksmi.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku)
 • stabilu atalgojumu 1012,00 EUR  pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga, piemērojot individuālās amatalgas izvērtēšanas principus)
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) u.c. likumā noteiktās sociālās garantijas
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas
 • draudzīgus atsaucīgus un profesionālus kolēģus

Darba veikšanas vieta:

Institūta iela 30 – 4A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Pieteikumu, norādot “Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs”, var iesniegt līdz 2023.gada 30.jūnijam:

 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā)

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivētu pieteikuma vēstuli;
 • dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām)

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti atlases 2. kārtai.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Tālrunis informācijai: 26319274.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.