Vakances
1

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde, 21.05.2024.
Ropažu novada pašvaldības Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr. LV90000067986
aicina darbā
FINANISTU
FINANŠU VADĪBAS, ANALĪZES UN EKONOMIKAS NODAĻĀ
(profesijas kods 2412 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties pašvaldības budžeta sastādīšanā un kontrolēt tā izpildi;
 • ievadīt datus budžeta uzskaites programmā BUDZIS;
 • sagatavot pašvaldības maksas pakalpojumu aprēķinus;
 • veikt dažādu ekonomisko un finanšu rādītāju datu apkopošanu un analīzi; sagatavot dažādas atskaites un pārskatus amata kompetences jomā;
 • sniegt informāciju un konsultēt dažādos ar budžetu saistītos jautājumos;
 • sagatavot atbilžu, vēstuļu, rīkojumu, domes lēmumu un citu dokumentu projektus amata kompetences ietveros;
 • piedalīties inventarizācijās un gada pārskata sagatavošanā.

Prasības pretendentiem:

 • 1. līmeņa augstākā vai augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā;
 • pieredze budžeta plānošanas un izpildes uzraudzības un finanšu jomā publiskajā sektorā;
 • pieredze darbā valsts budžeta un pašvaldības budžetu pārskatu sistēmā;
 • pieredze grāmatvedības uzskaites veikšanā;
 • pieredze finanšu datu apkopošanā un analīzē, finanšu atskaišu un pārskatu sagatavošanā;
 • izcilas digitālās prasmes (MS Office); pieredze darbā ar SIA “ZZ-dats” programmām BUDZIS un G-VEDIS var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • normatīvo aktu finanšu un budžeta jomā pārzināšana un prasme to piemērošanā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Pievienojoties mūsu kolektīvam pretendenti/-es iegūs:

 • pilnas slodzes darbu  (40 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku;
 • darba veikšanas vietu Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā;
 • atalgojumu 1457 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga, piemērojot individuālās mēnešalgas izvērtēšanas principus - līdz 1799 EUR);
 • sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt līdz 2024.gada 14.jūnijam (ieskaitot):

 • elektroniski, parakstītus ar elektronisko parakstu, nosūtot uz adresi – vakances@ropazi.lv, tēmā norādot: “Pieteikums finansista amatam”;
 • personīgi vai ar pasta starpniecību Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, adresējot Personāla vadības nodaļai.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • īss dzīves un darba gaitu apraksts;
 • motivācijas vēstule;
 • piekrišana personas datu apstrādei konkursa ietvaros;
 • izglītības dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā iegūto profesionālās kompetences pilnveides dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).

E-pasts jautājumiem vai papildus informācijai:  vakances@ropazi.lv, tālrunis 27757385.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri norādītajā termiņā iesnieguši visus norādītos dokumentus!

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.