Pašvaldība
Te ir darbs

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000067986
aicina darbā 
grāmatvedi - kasieri

(profesijas kods 3313 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt kasiera pienākumus Ropažu novada Ropažu pagasta kasē;
 • uz attaisnojošo dokumentu pamata grāmatot kases darījumus ZZ Dats grāmatvedības un finanšu vadības datorprogrammā “G-vedis”;
 • reģistrēt kasē saņemtos maksājumus citās uzskaites programmās;
 • veikt debitoru rēķinu izrakstīšanu, grāmatošanu ZZ Dats grāmatvedības un finanšu vadības datorprogrammā “G-vedis” un izsūtīšanu;
 • grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un glabāšana atbilstoši likumdošanas prasībām;
 • piedalīties gada slēguma inventarizācijās.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • vidējā speciālā vai augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā;
 • darba pieredze līdzīgu grāmatveža pienākumu veikšanā vai pēc veicamā darba satura līdzīgā amatā, pieredze darbā valsts vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • laba finanšu grāmatvedības un LR nodokļu sistēmas izpratne;
 • analītiska domāšana un spējas risināt problēmsituācijas;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta, uzmanība un precizitāte, spēja strādāt komandā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar MS Excel un MS Word programmu;
 • pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites programmu G-vedis tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu 1287,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;
 • dinamisku darba vidi;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pieteikumu, norādot “Pamatlīdzekļu uzskaites grāmatvedis” var iesniegt:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv , līdz 2022. gada 25.janvārim plkst. 14.00.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni: 67910063 un 28656653.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.