Vakances
1

Ropažu novada pašvaldības Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr. LV90000067986
aicina darbā
GRĀMATVEDĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJU,
DEPARTAMENTA VADĪTĀJA VIETNIEKU, GALVENO GRĀMATVEDI

(profesijas kods 1211 04)

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot, organizēt, vadīt un kontrolēt Grāmatvedības nodaļas darbu;
 • nodrošināt grāmatvedības uzskaiti atbilstoši spēkā esošajai grāmatvedības uzskaites kārtībai saskaņā ar pašvaldības apstiprināto budžetu;
 • nodrošināt pašvaldības grāmatvedības budžeta ieņēmumu un izdevumu uzskaiti;
 • organizēt un kontrolēt gada slēguma inventarizācijas norisi;
 • kontrolēt apgrozījumu kontos, veikt izejošo bankas maksājumu eksportu uz komercbanku, Valsts kases kontiem un veikt naudas pārskaitījumus;
 • veikt norēķinus ar VID, Valsts Kasi, VSAA;
 • veikt kontu debeta un kredīta apgrozījumu kontroli;
 • sagatavot un iesniegt pārskatus un atskaites ePārskatu sistēmā; kontrolēt iestāžu pārskatu iesniegšanu;
 • sagatavot un iesniegt VID ikmēneša un gada PVN deklarācijas;
 • sniegt informāciju un konsultācijas amata kompetencē esošos jautājumos;
 • sagatavot atbilžu, vēstuļu, rīkojumu, domes lēmumu un citu dokumentu projektus amata kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā;
 • pieredze grāmatvedības uzskaitē valsts vai pašvaldību budžeta iestādēs ne mazāk kā trīs gadi pēdējo piecu gadu laikā;
 • pieredze darbā valsts budžeta un pašvaldības budžetu pārskatu sistēmā;
 • pieredze iestādes vai struktūrvienības vadītāja amatā;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • izcilas digitālās prasmes (MS Office); pieredze darbā ar SIA “ZZ-dats” programmām BUDZIS un G-VEDIS var tikt uzskatīta par priekšrocību;
 • normatīvo aktu grāmatvedības jomā pārzināšana un prasme to piemērošanā;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu;
 • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes.

Pievienojoties mūsu kolektīvam pretendenti/-es iegūs:

 • pilnas slodzes darbu  (40 stundas nedēļā) uz nenoteiktu laiku;
 • darba veikšanas vietu Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā;
 • atalgojumu 2264 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga līdz 2795 EUR, ņemot vērā darbinieka individuālās kvalifikācijas novērtējumu);
 • sociālās garantijas atbilstoši Ropažu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības un sociālo garantiju nolikumā noteiktajam;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt līdz 2024.gada 24.jūnijam (ieskaitot):

 • elektroniski, parakstītus ar elektronisko parakstu, nosūtot uz adresi – vakances@ropazi.lv, tēmā norādot: “Pieteikums Grāmatvedības nodaļas vadītāja, departamenta vadītāja vietnieka, galvenā grāmatveža amatam”;
 • personīgi vai ar pasta starpniecību Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, adresējot Personāla vadības nodaļai.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • pieteikuma vēstule un piekrišana personas datu apstrādei konkursa ietvaros;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts;
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā iegūto profesionālās kompetences pilnveides dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).

E-pasts jautājumiem vai papildus informācijai:  vakances@ropazi.lv, tālrunis 27757385.

Izskatīsim to pretendentu pieteikumus, kuri norādītajā termiņā iesnieguši visus norādītos dokumentus!

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.