Vakances
1

Ropažu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000067986
aicina darbā
Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta
Iepirkumu nodaļas galveno speciālistu
(profesijas kods 1221 08)

Galvenie amata pienākumi:

 • Sagatavot iepirkumu organizēšanai nepieciešamo dokumentāciju;
 • sagatavot iepirkumu dokumentus un saistīto dokumentāciju – iepirkuma nolikumus, protokolus, ziņojumus, līgumu projektus, vēstules, atzinumus u.tml.;
 • piedalīties iepirkumu procedūras izstrādē;
 • sniegt ieteikumus un pieņemt lēmumus par iepirkuma metodes izvēli un piemērošanu;
 • veikt komisijas sekretāra pienākumus iepirkumu komisijā;
 • veikt tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu iepirkumu jomā izstrādi;
 • piedalīties pašvaldības ikgadējā publisko iepirkumu plānu izstrādē;
 • izskatīt iesniegumus par jautājumiem, kas attiecas uz iepirkumu procedūru (konkursu) vai iepirkuma līguma izpildi, sagatavot atbilžu projektus;
 • konsultēt pašvaldības darbiniekus un kompetences ietvaros palīdzēt rast problēmsituāciju risinājumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Profesionāla (akadēmiskā) izglītība tiesību zinātnē (vēlams maģistra grāds tiesību zinātnē), periodiska zināšanu papildināšana;
 • darba pieredze publisko iepirkumu jomā valsts pārvaldē vai pašvaldību institūcijās ne mazāk kā trīs gadi pēdējo 5 gadu laikā;
 • profesionālā pieredze publisko iepirkumu normatīvo aktu piemērošanā;
 • zināšanas un pieredze darbā ar EIS un IUB PVS;
 • iniciatīva, kontroles prasmes un organizatora spējas;
 • pieredze juridisku dokumentu projektu sagatavošanā;
 • analītiska domāšana un spējas risināt problēmsituācijas;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta, uzmanība un precizitāte;
 • spēja strādāt un izvērtēt liela apjoma informāciju;
 • spēja pieņemt lēmumus un atbildēt par tiem;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • teicamas digitālās prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (40 stundas nedēļā) uz noteiktu laiku;
 • atalgojumu pārbaudes laikā 1746 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga līdz 2021 EUR, saskaņā ar Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumiem);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;
 • dinamisku darba vidi;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus;
 • Darba izpildes vietu Institūta ielā 1A, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novads.

Pieteikumu, norādot “Iepirkumu nodaļas galvenais speciālists”, var iesniegt līdz 2024.gada 25.jūnijam

elektroniski parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē  vakances@ropazi.lv.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (Europass CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.