Vakances
1

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000067986
Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta
Izglītības un jaunatnes nodaļa
aicina darbā
JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTU/-I
(profesiju klasifikatora kods 2422 27)

Ja esi enerģisks, gatavs jauniem izaicinājumiem, Tev ir vēlme izmantot savas zināšanas un pieredzi kopējo mērķu sasniegšanā, tad esi gaidīts Ropažu novada pašvaldības komandā!

Galvenie amata pienākumi:

 • īstenot un koordinēt jauniešu neformālās izglītības, informatīvus, izglītojošus un brīvā laika pasākumus un programmas;
 • rakstīt un vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus;
 • motivēt un koordinēt jauniešu iesaistīšanos novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
 • sadarboties ar jaunatnes darba īstenošanā iesaistītajām personām un institūcijām;
 • regulāri izzināt un noskaidrot jauniešu vēlmes un vajadzības;
 • koordinēt jauniešu brīvprātīgo darbu;
 • sagatavot priekšlikumus pašvaldībai un domei par finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajām un nacionālajām finanšu institūcijām, ES programmām un fondiem jaunatnes jomā;
 • veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
 • pārraudzīt Jauniešu centra darbību un sniegt metodisku atbalstu jaunatnes darbiniekam.
 • organizēt skolēnu nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā, jauniešu projektu konkursu, jauniešu dienu u.c. pasākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • augstākā izglītība vai studijas (pedagoģiskā, psihologa vai sociālā darbinieka izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 • spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
 • teicamas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pozitīva un radoša attieksme pret veicamo darbu ar bērniem un jauniešiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un prasme pārvaldīt sociālo tīklu kontus;
 • pieredze darbā ar projektiem tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

 • nepilnas slodzes (0,8 slodzes) darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • darba veikšanas vieta -  Ropaži;
 • stabilu atalgojumu – EUR 800 pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga, piemērojot individuālās mēnešalgas izvērtēšanas principus līdz 1120 EUR);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu, norādot “Jaunatnes lietu speciālists” var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv, līdz 2024. gada 23.jūnijam.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • pieteikuma vēstule,
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni: 67800939.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma.

Pārzinis Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts Ropažu novads.