Vakances
DARBS

Ropažu novada pašvaldība    
Reģ.Nr.90000067986
Juridiskā, publisko iepirkumu un personālvadības departamenta
Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
aicina darbā
JURISTU
(profesijas kods 2611 01)

 

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot dažādu juridisko dokumentu projektus;
 • sagatavot lēmumu projektus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • konsultēt pašvaldības darbiniekus kompetencē esošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu sagatavošanā;
 • organizēt un kontrolēt tiesas nolēmumu izpildi;
 • sadarboties ar maksātnespējas administratoriem;
 • konsultēt pašvaldības iedzīvotājus dažādos juridiskos jautājumos.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionāla augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • darba pieredze jurista amatā (vēlams valsts pārvaldē);
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • pieredze juridisku dokumentu projektu sagatavošanā;
 • labas saskarsmes un prezentācijas prasmes, prasme publiski paust viedokli;
 • teicamas digitālās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Mēs piedāvājam:

Pieteikumu,   norādot   “Jurists”, var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv līdz 2023.gada 16.jūnijam.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 •  motivēta pieteikuma vēstule;
 •  dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 •  izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai. Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma.

Pārzinis: Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts Ropažu novads.