Pašvaldība
Te ir darbs

Ropažu novada pašvaldība
Reģ. Nr.90000067986
Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments
aicina darbā
Sabiedrības veselības aprūpes pieejamības speciālistu
(profesijas kods 2263 07)

Galvenie amata pienākumi:

 • pārzināt novada Sabiedrības veselības aprūpes pieejamību, jaunākās tendences, iedzīvotāju intereses un vajadzības;
 • piedalīties pašvaldības attīstības projektu sagatavošanā veselības veicināšanas un veselīga dzīvesveida jomā, uzraudzīt projektu īstenošanu;
 • plānot un organizēt Sabiedrības veselības aprūpes pieejamības attīstītību un monitoringu novadā, investīciju piesaisti un projektu ieviešanu;
 • sagatavot un sniegt informāciju par sabiedrības veselības aprūpes pieejamību un infrastruktūras attīstības procesiem un norisēm;
 • sagatavot priekšlikumus pašvaldībai un domei par finanšu līdzekļu piesaisti no starptautiskajām un nacionālajām finanšu institūcijām, ES programmām un fondiem veselības veicināšanas jomā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • izglītība veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista vai veselības veicināšanas organizācijas vadībā;
 • pieredze sabiedrības veselības organizācijā un/vai pieredze fiziski aktīva, veselīga dzīves veida pasākumu organizēšanā, realizēšanā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze līdzīgā amatā pašvaldībā ne mazāk kā trīs gadi;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vienas svešvalodas zināšanas;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • teicamas zināšanas un iemaņas darbā ar informācijas tehnoloģijām;
 • spēja strādāt radoši, komandā, izrādīt iniciatīvu;
 • derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • darba veikšanas vieta -  Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024;
 • stabilu atalgojumu 1287,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu, norādot “Sabiedrības veselības aprūpes pieejamības speciālists” var iesniegt:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv , līdz 2022.gada 28.janvārim plkst.14.00.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);  
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni: 67800939.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.