Vakance
gramatvedis

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000067986
aicina darbā
vecāko norēķinu grāmatvedi

(profesijas kods 2411 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt saņemto pavadzīmju, rēķinu pārbaudi, reģistrāciju, apstrādi un ar tiem saistīto grāmatojumu veikšanu ZZ Dats grāmatvedības un finanšu vadības datorprogrammā “G-vedis”;
 • veikt krājumu un materiālu uzskaiti un norakstīšanu;
 • veikt avansa norēķinu uzskaiti un grāmatošanu;
 • grāmatvedības dokumentu apstrāde, uzskaite un glabāšana atbilstoši likumdošanas prasībām;
 • ienākošo un izejošo maksājumu saskaņošana un apstrāde;
 • uzskaitīt un kontrolēt materiālu iekšējo pārvietošanu;
 • dažādu finanšu grāmatvedības atskaišu un operatīvo pārskatu sagatavošana;
 • organizēt un piedalīties gada slēguma inventarizācijās;
 • gatavot statistikas atskaites, atbilstoši amata pienākumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • vidējā speciālā vai augstākā izglītība grāmatvedības, ekonomikas vai finanšu jomā;
 • darba pieredze līdzīgu grāmatveža pienākumu veikšanā vai pēc veicamā darba satura līdzīgā amatā, darbs valsts vai pašvaldību iestādēs tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • laba finanšu grāmatvedības un LR nodokļu sistēmas izpratne;
 • analītiska domāšana un spējas risināt problēmsituācijas;
 • labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta, uzmanība un precizitāte, spēja strādāt komandā;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar MS Excel un MS Word programmu. Pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites programmu G-vedis tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu 1382,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa beigām) un sociālās garantijas;
 • dinamisku darba vidi;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pieteikumu, norādot “Pamatlīdzekļu uzskaites grāmatvedis” var iesniegt:

 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv , līdz 2022.gada 24.janvārim plkst. 14.00.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni: 67910063 un 28656653.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.