Pašvaldība Ukrainas atbalstam
1

Ar katru dienu pieaugot Ukrainas bēgļu skaitam, kuri vēršas pēc palīdzības Ropažu novadā, pašvaldība ir izveidojusi īpašu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas speciālistu atbalsta komandu, kurā darbojas Sociālā dienesta, izglītības, veselības aprūpes un bāriņtiesas speciālisti, sniedzot izbraukuma pakalpojumus Ukrainas bēgļiem Ropažu novada pagastu teritoriālajās pārvaldēs un vietās, kur tas ir nepieciešams.

Speciālisti, savstarpēji sadarbojoties, nodrošina vienotu un koordinētu pašvaldības sociālo palīdzību – pabalstus, izmitināšanu, palīdz noformēt pieteikumus vīzas saņemšanai, lai bēgļi no Ukrainas Latvijā varētu uzturēties ilgāk par 90 dienām un varētu arī strādāt. Tiek piedāvātas mobilā telefona kartes zvaniem, internetam, īsziņām bez ierobežojuma uz 90 dienām un 60 dienām. No ziedojumiem tiek izsniegtas pirmās nepieciešamības preces, pārtikas un higiēnas preces. Iepriekš piesakoties, pašvaldības speciālisti var nodrošināt transportu medicīnas pakalpojumu saņemšanai un dokumentu noformēšanai.

Bēgļi var saņemt arī bāriņtiesas speciālistu, izglītības speciālistu palīdzību, lai nodrošinātu gan aukles pakalpojumu, gan bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās.

Bēgļi saņem un var saņemt dažādas ikdienā nepieciešamās preces – pārtiku, pirmās nepieciešamības preces, higiēnas preces, apģērbu. Sociālais dienests regulāri apzina bēgļu vajadzības un izsludina ziedojumu, ja tādi nepieciešami, vākšanu pašvaldības informācijas kanālos.

Atsaucība ir liela. Pateicamies ikvienam par sniegto atbalstu! Visas preces, ko ziedojuši uzņēmēji un iedzīvotāji, nekavējoties tiek nogādātas Ukrainas bēgļiem.

Ir izveidots vienots informatīvais materiāls par pašvaldības sniegtā atbalsta iespējām bēgļiem, kas tiks tulkots arī ukraiņu valodā.

Līdz 16. martam Ropažu novada pašvaldības telpās ir izmitināti 26 Ukrainas bēgļi, pie novada iedzīvotājiem dzīvo ap 50 Ukrainas bēgļiem. Nepārtraukti notiek saziņa ar VUGD un valsts vienoto atbalsta sniegšanas centru, tiek nodrošināta visa nepieciešamā palīdzība bēgļu izmitināšanai Ropažu novadā. Šonedēļ bēgļiem izmaksāti arī pirmie sociālie pabalsti vairāk kā 3700 EUR apmērā.

Pateicamies visiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri atsaukušies uzņemt bēgļus savās mājās!

Atgādinām, ka uzņēmējiem – tūristu mītnēm, kas izmitina bēgļus savās telpās, ir jāreģistrējas Ekonomikas ministrijas atbalsta saņemšanai.

Savukārt uzņēmējiem, kuri piedāvā darba vietas, jāreģistrē vakances Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā.

Gandrīz katru dienu informācijā par atbalstu Ukrainas bēgļiem ir izmaiņas un papildinājumi, tāpēc aicinām sekot līdzi aktualitātēm mājaslapā https://www.ukraine-latvia.com/lv.