Izglītība
1

Īss apraksts

  • Uz mērķdotāciju no valsts budžeta līdzekļiem var pretendēt Ropažu novada pašvaldības dibinātas izglītības iestādes.
  • Fiziskas personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji un juridiskas personas, kurām Ropažu pašvaldība ir izsniegusi licenci  interešu izglītības programmas īstenošanai.

Programmas iesniegšana

Klātienē no 5. līdz 20. augustam (rekomendējoši līdz 15.augustam), Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024 (Garkalnes pagasta pārvalde) vai elektroniski (dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu)  nosūtot uz izglitibas.nodala@ropazi.lv


Iesniedzamie dokumenti

  • Programmas pieteikums (PielikumsNr.1) atbilstoši Programmas izstrādes metodiskajiem ieteikumiem (PielikumsNr.2).
  • Programmai jāpievieno: Licence par programmas īstenošanu un saskaņojums ar izglītības iestādes direktoru, kurā tā tiks īstenota, ja interešu izglītību nodrošinās saimnieciskās darbības veicējs vai juridiska persona.

Atbildīgais speciālists

Pašvaldības izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta Izglītības un jaunatnes lietu nodaļas Galvenais speciālists interešu izglītības, profesionālās ievirzes un mūžizglītības jautājumos Evija Lūkina e-pasts: Opens window for sending emailevija.lukina@ropazi.lv , tālr. 67800938


Programmu izvērtēšana

  • Komisija līdz kalendārā gada 29.augustam izvērtē iesniegtās  dokumentu kopumu.
  • Komisijas lēmumu par mērķdotācijas piešķīrumu Programmu īstenošanai   publicē Pašvaldības mājas lapā www.ropazi.lv kā arī  elektroniski informē Programmu iesniedzējus.

Plašāku informāciju  par projekta norisi un iesniedzamo dokumentāciju skatīt ŠEIT