Pašvaldība Ukrainas atbalstam
Sadarbības līgums

2023. gada 1.februārī svinīgi tika parakstīts savstarpējās sadarbības līgums starp Ropažu novada pašvaldību un Ukrainas Bojarkas pilsētas pašvaldību.

Līgumu parakstīja Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, piedaloties  vietniekiem Aināram Vaičulenam un Haraldam Burkovskim, un Bojarkas pilsētas mērs Oleksadr Zarubin, piedaloties pirmajai vietniecei Tatjanai Kočkovai.

Līgums paredz savstarpējo sadarbību ekonomisko, izglītības, tirdzniecības, kultūras, sporta, tūrisma un kopīgo projektu jautājumos.

Jau 2022. gada novembrī, Ropažu novada pašvaldības priekšsēdētājai Vitai Paulānei piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības organizētajā konferencē, kurā piedalījās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko, tika veiktas sarunas par Ropažu novada pašvaldības sadarbības iespējām ar kādu no Ukrainas pilsētām, lai mērķtiecīgi sniegtu nepieciešamo atbalstu. 2022. gada novembrī pašvaldība saņēma vēstuli no Bojarkas pilsētas ar lūgumu pēc palīdzības un Ropažu novadā tika veikta ziedojumu akcija, kuras laikā tika ziedotas Bojarkas pilsētai nepieciešamās preces – ģeneratori, saimniecības preces, pārtika un citas lietas. Paldies visiem aktīvajiem ziedotājiem par sniegto atbalstu! Lai turpinātu sadarbību, tika sagatavots sadarbības līguma projekts un 2023.gada 25. janvārī pieņemts domes lēmums par pilnvarojumu pašvaldības domes priekšsēdētājai Vitai Paulānei viena mēneša laikā noslēgt Sadarbības līgumu ar Bojarkas pilsētu Ukrainā.

Pēc līguma parakstīšanas, turpmākās sarunās tika izrunāti tālākie sadarbības veidi un iespējas.

Slava Ukrainai! 💛💙