Projekti
1

Ropažu novada pašvaldības tūrisma speciāliste Ilze Amerika kopā ar projekta ‘’Greenways of Latvia’’ partneriem no Vidzemes tūrisma asociācijas un Gulbenes novada pašvaldības septembrī piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Romu (Itālijā), ar mērķi pārņemt pieredzi no Itālijas dzelzceļa tīkla vadošajiem speciālistiem un pārrunāt zaļo dzelzceļu attīstību Itālijā un Latvijā. Kā arī dalīties pieredzē Zaļo ceļu infrastruktūras labiekārtošanā, piesaistot ES finansējumu.

Latvijas pārstāvjiem bija iespēja tikties ar brīvprātīgajiem un gidiem, kas organizē velobraucienus pa zaļajiem ceļiem Romā un tuvējā apkārtnē. Projekta partneri devās izmēģinājuma izbraucienā pa vienu no skaistākajiem zaļa ceļa posmiem Itālijā, gūstot reālo pieredzi par zaļo ceļu segumu un labiekārtojuma elementiem, līdz ar to gūstot vērtīgas atziņas un idejas turpmākajiem darbiem.

Projekts “Greenways of Latvia” (“Latvijas Zaļie ceļi”) tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

1