Vakances novadā
DARBS

Ropažu novada pašvaldības būvvalde      
Reģ.Nr. 40900037956
aicina darbā BŪVINSPEKTORU
(profesijas kods 2422 54)

Galvenie amata pienākumi:

 • kontrolēt Būvniecības likuma prasību ievērošanu savas kompetences robežās;
 • pārbaudīt būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 • organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 • pārbaudīt būvdarbu veikšanas atbilstību būvprojektam un normatīvo aktu prasībām;
 • konstatējot patvaļīgu būvniecību, vai atkāpes no būvprojekta, vai citus normatīvajos aktos noteiktos pārkāpumus, apturēt būvdarbus un sagatavot atbilstošu atzinumu un uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu;
 • kontrolēt ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu;
 • piedalīties Būvvaldē iesniegto būvniecības ieceres dokumentu,  iesniegumu, būvprojektu, teritorijas plānošanas dokumentu izskatīšanā;
 • pārtraukt un apturēt būvdarbus saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība būvniecības vai arhitektūras jomā;
 • patstāvīgas prakses tiesības būvniecības vai arhitektūras jomā – būvspeciālista sertifikāts;
 • jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
 • ne mazāk kā  trīs gadu profesionālā pieredze (vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē);
 • pieredze darbā ar BIS sistēmu;
 • teicamas digitālās prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt komandā un izrādīt iniciatīvu.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu  (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu 1647,00 EUR pirms nodokļu nomaksas, pēc pārbaudes laika piemērojot individuālās amatalgas izvērtēšanas principus;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu, norādot “Būvinspektors”, var iesniegt elektroniski, iesūtot dokumentus elektroniskā pasta adresē: vakances@ropazi.lv līdz 2022.gada 30.septembrim.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas;
 • rekomendācijas vēstule (ja ir pieejama).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti atlases 2.kārtai.

Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.


Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.