Vakance
vakance

Ropažu novada pašvaldība    
Reģ. Nr.LV90000067986
Garkalnes pagasta pārvalde
aicina darbā
SĒTNIEKU

(profesijas kods 9613 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt Garkalnes pagasta pārvaldes un kultūras nama ēkai Brīvības gatvē 455 piegulošās teritorijas kopšanu kārtīgi un savlaicīgi.
 • Uzkopt ēkai Brīvības gatvē 455 piegulošo teritoriju no rīta līdz plkst. 9°° vasaras kopšanas režīmā:
 • ikdienas teritorijas sakopšana–zālāju nogrābšana;
 • teritorijas (izņemot zālāju un ilggadīgo stādījumu platību) uzslaucīšana;
 • savākt atkritumus, iztukšot atkritumu urnas.
 • Uzkopt ēkai Brīvības gatvē 455 piegulošo teritoriju no rīta līdz plkst. 9°° ziemas kopšanas režīmā:
 • pirms ziemas sezonas sagatavot sniega un ledus tīrīšanai nepieciešamo inventāru un materiālus – sniega lāpstas, šķūres, cērtes, slotas, liekšķeres un smiltis ietvju kaisīšanai;
 • pēc sniegputeņiem nekavējoties attīrīt ietves no sniega, lai sniegu nepiemīdītu gājēji;
 • atkalas laikā ietves kaisīt ar smiltīm;
 • ietvju kārtējā tīrīšana un atkalas laikā nokaisīšana ar smiltīm jāizdara no rītiem – pirms darba laika sākuma.
 • Informēt pagasta pārvaldes vadītāju par darba inventāra nolietošanos.
 • Savlaicīgi ziņot pagasta pārvaldes vadītājam par visām problēmām, kas radušās vai konstatētas pildot sētnieka pienākumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • vismaz pamatskolas izglītība;
 • valsts valoda 1. līmeņa A pakāpē;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu  (uz nenoteiktu laiku);
 • darba veikšanas vieta -  Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024;
 • stabilu atalgojumu 528,00 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas.

Pieteikumu, norādot “Sētnieks” var iesniegt līdz  2022. gada 31.janvārim plkst. 14:00:

 • elektroniski uz e-pastu:  vakances@ropazi.lv;
 • personīgi Garkalnes pagasta pārvaldē, kas atrodas adresē: Brīvības gatve 455, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1024 (darba laikā).

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni: 28855563.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma. Pārzinis Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta pārvalde, Institūta iela 1A, Ulbroka, Ropažu novads, Stopiņu pagasts.