Vakances
DARBS

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.Nr. LV90000067986
Sociālā dienesta
Ropažu pagasta teritoriālā struktūrvienība
AICINA DARBĀ
SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENĒM UN BĒRNIEM

(profesijas kods 2635 03)

Galvenie amata pienākumi: Sniedzot profesionālu palīdzību sekmēt sociāli mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem multiplo un ilgstošo sociālo problēmu mazināšanos, veicinot ģimenes pilnvērtīgu sociālo funkcionēšanu, labklājību un sociālo iekļaušanos veikt sociālo darbu ar jauniešiem un viņu ģimenēm:

 • veikt sociālo gadījumu vadīšanu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu ģimenēm
 • veidot nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Nepilngadīgā profilakses lietu un likumā noteiktajos gadījumos izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas programmu
 • veikt gadījuma vadīšanu uz ģimeni centrētā pieejā, saglabājot līdzsvarā vecāku un jauniešu vajadzības
 • veikt sociālo darbu ģimenēs, kurās aug jaunieši, kuru uzvedība var novest pie prettiesiskām darbībām
 • ikdienā stiprināt ģimenes kopīgi plānot praktiskus pasākumus, lai veicinātu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos
 • veicināt starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību darbā ar ģimeni, risinot ģimenes situāciju
 • gatavot atbilžu vēstules tiesībsargājošām un citām instancēm pēc pieprasījuma
 • sociālā darbā ģimenēm ar bērniem gadījuma vadīšanas procesā ievērot sociālā darba profesionālās vērtības, Sociālo darbinieku profesionālās ētikas kodeksu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un sociālā darba labās prakses principus, kā arī citus sociālo jomu regulējošus normatīvos aktus
 • vadīt sociālo gadījumu, piesaistot nepieciešamos resursus
 • aizstāvēt klienta intereses valsts un pašvaldības līmenī
 • izstrādāt priekšlikumus jaunu pakalpojumu veidu ieviešanu darbā ar ģimeni un bērniem
 • pildīt tiešā vadītāja mutiskos norādījumus

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā
 • vēlama pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem, BTA 40 st. sertifikāts
 • spēja vadīt gadījumu (indivīds, pāris vai ģimene) atbilstoši klienta vajadzībām un sociālā darba teorijām
 • spēja nodrošināt klientu ar praktisku, informatīvu un emocionālu atbalstu
 • spēja atbilstoši klientu vajadzībām, sensitīvi un efektīvi sniegt profesionālu atbalstu un piesaistīt atbilstošus pakalpojumus krīžu situācijās
 • sociālā darba profesionālā ētikas, principu un morāles normu pielietošana darbā
 • zināšanas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības institūciju darbības tiesiskajā regulējumā Latvijā
 • prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku, pieredze darbā ar programmu SOPA
 • prasmes strādāt intensīvi un patstāvīgi organizēt savu darbu
 • lieliskas komunikācijas prasmes un prasme strādāt komandā
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas (vēlama krievu valoda – sarunvalodas līmenī)
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku)
 • darba veikšanas vietu: Rīgas ielā 13, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135
 • stabilu atalgojumu 1339,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga, piemērojot individuālās amatalgas izvērtēšanas principus)
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē

Pieteikumu, norādot “Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem” var iesniegt līdz 2023.gada 30.jūnijam (ieskaitot):

 • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē vakances@ropazi.lv
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā)

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV)
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas

Tālrunis uzziņām 25651521

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai. Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma.  Pārzinis Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.