Kultūra
1

Zaķumuižas kultūras namā 11. martā norisinājās skanīgs pasākums “Koncerts – balle” senioriem, kas bija veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai. Koncertā piedalījās sieviešu akardeonistu kvartets no Briežuciema.

Par saviem iespaidiem Zaķumuižas senioru rīkotajā pasākumā dalās  seniore no Muceniekiem Viktorija Brokāne.

Priecājos, ka pēc grūtajiem mājsēdes  2 gadiem, atkal atsākusi kūsāt senioru dzīve. Ļoti mīļi, ka tiekam aicināti uz dažāda veida pasākumiem, kas ļauj izrauties, no dažbrīd vienveidīgās senioru ikdienas rutīnas.
Jauki pasākumi notiek manos Muceniekos, bet vēl patīkamāk, ka tiekam aicināti piebiedroties Zaķumuižas senioru saimei.
Jauki pasākumi, tirdziņi, koncerti, liek justies neaizmirstiem savās mājās. Jau mēnesi iepriekš tika izziņots pasākums Zaķumuižā 11.martā ar koncertu, dziesmām, dejām un  pasēdēšanu pie galdiņiem, malkojot kafiju ar garšīgajiem kliņģeriem un uzkodiņām. Tika teikts, ka koncertēs 4 meitenes, spēlējot uz akordeoniem. Pirmā doma, ka uzstāsies mūzikas skolas audzēknes, lai mums, senioriem, sagādātu muzikālu baudījumu pasākumā.
Liels bija pārsteigums, ka priekšā ar instrumentiem rokās, iznāca dāmas, tā ap 50 un teica - atbraukušas no Latgales, no Briežuciema. Man tā bija atgriešanās bērnībā un agrīnajā jaunībā, jo Briežuciems ir Balvu novadā, kurā es augu un mācījos. Pieminētās vietas, kur muzicējušas dāmas, sakrita ar tām vietām, kur savulaik uzstājamies arī mēs un mani vienaudži.

Ak, šīs skaistās melodijas, kuras dziedātas, izdejotas jaunībā, tagad skanēja Zaķumuižā. Aiz loga vējš putenī grieza sniegpārslas, Briežuciema meiteņu spēlētās jestrās  melodijas  iegrieza, mūs seniorus, jautrā deju virpulī...aizmirsās stīvums kaulos un salīkušās muguras.

Es dziedāju līdzi kā jaunībā: “Ai ,zaļā eglīte, kam nezaļoji, ai, jaunā meitiņa, kam nelustēji!”

Paldies par sirds silto pasākumu, kas uzpildīja ar dzīvības enerģijas ik katru mūsu šūniņu.

Ar cieņu  Viktorija Brokāne no Muceniekiem.