1

Ropažu novada rūpnieciskajā teritorijā plānojam būvēt Eiropā modernāko atkritumu reģenerācijas staciju, kas būs pieejama apkaimes iedzīvotājiem un tūristiem. Mēs saprotam, ka šāda stacija ir pirmā Latvijā, tāpēc iedzīvotājiem ir daudz jautājumu un bažu. Mums rūp labas kaimiņattiecības, vēlamies iepazīstināt ar projektu, izskaidrot, kā ir paredzēta mūsu darbība un atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem.

Aicinām uz saziņu sev ērtākajā laikā:

  1. Sabiedriskā apspriešana tiešsaistē 25. aprīlī, plkst 17.00. Saite uz tiešraidi būs pieejama mājaslapā: https://environment.lv/lv/aktualitates/sabiedriskas-apspriesanas/pazinojums-par-ietekmes-uz-vidi-novertejuma-zinojuma-sabiedrisko-apspriesanu-kogeneracijas-iekartas-buvniecibai-ropazu-novada.html
  1. Sanāksme klātienē 2023. gada 28. aprīlī kultūras namā “Ulbrokas Pērle” Institūta ielā 3, Ulbrokā, plkst. 18:00 – 21:00.

Tāpat savus jautājumus var sūtīt uz info@irenergija.lv un uzdot Facebook @Irenergija.lv .