Vakances novadā
DARBS

Ropažu novada pašvaldības (Reģ.Nr. LV90000067986) Sociālā dienesta Vangažu pilsētas teritoriālā struktūrvienība aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU (darbam ar sociālajiem pakalpojumiem) (profesijas kods 2635 01).

Galvenie amata pienākumi:

 • palīdzēt personai, ģimenei vai personu grupai noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un  iesaistot atbalsta sistēmas. Darba pienākumi saistīti ar personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 • izmantot atbilstošas metodes darbā ar klientu, lai identificētu sociālo problēmu un noteiktu atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu;
 • analizēt klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast alternatīvas problēmu risinājuma iespējas;
 • pārstāvēt klienta tiesības valsts un pašvaldības iestādēs;
 • veidot sadarbību ar asistenta pakalpojuma sniedzējiem, izglītības un veselības aprūpes iestādēm, kas iesaistītas klienta sociālās problēmas risināšanā, lai iegūtu visaptverošu atgriezenisko informāciju par klienta sociālās problēmas dinamiku;
 • izveidot un uzturēt katram klientam klienta lietu, nodrošinot to glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • dokumentēt savu profesionālo darbību – vākt, apkopot, analizēt, apstrādāt informāciju par klientu;
 • savlaicīgi un kvalitatīvi veikt darba pienākumus, profesionālajā darbībā ievērojot vispārpieņemtās ētikas normas;
 • administrēt valsts apmaksātos pakalpojumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstoša profesionālā augstākā izglītība (sociālajā darbā);
 • vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlamas iemaņas lietvedības darbā;
 • būt spējīgam ātri reaģēt un pielāgoties neparedzamām situācijām;
 • sadarbības, plānošanas un organizatora prasmes;
 • sociālā darba profesionālā ētikas, principu un morāles normu pielietošana darbā;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku, pieredze darbā ar programmu SOPA;
 •  zināšanas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības institūciju darbības tiesiskajā regulējumā Latvijā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas (vēlama krievu valoda – sarunvalodas līmenī).

Mēs piedāvājam :

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • darba veikšanas vieta: Meža ielā 1, Vangažu pilsētā, Ropažu novadā;
 • stabilu atalgojumu 1287,00 EUR pirms nodokļu nomaksas (pārbaudes laikā 80% no noteiktās mēnešalgas);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu, norādot “Sociālais darbinieks”, var iesniegt līdz 2022.gada 10.jūlijam:

 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē vakances@ropazi.lv;
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā).

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Tālrunis uzziņām +37128380096.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai. Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma.  Pārzinis Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.