Vakances
1

Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests
(reģ. Nr.40900038006)
AICINA DARBĀ
VECĀKO SOCIĀLO DARBINIEKU

(profesijas kods 263501)

Galvenie amata pienākumi: Pārraudzīt sociālās palīdzības piešķiršanu novadā, izlietoto līdzekļu uzskaites procesu un sociālo darbinieku darbu. Sniedzot profesionālu palīdzību, sekmēt sociāli mazaizsargāto personu multiplo un ilgstošo sociālo problēmu mazināšanos, veicinot personas pilnvērtīgu sociālo funkcionēšanu, labklājību un sociālo iekļaušanos:

 • pārraudzīt un organizēt sociālās palīdzības sniegšanu;
 • aktualizēt SOPA programmā ievietoto lēmumprojektu atbilstību normatīvajam regulējumam sociālās palīdzības jomā;
 • veikt SOPA ievadītās sociālās palīdzības pārraudzību, atbilstoši normatīvajiem aktiem un EKK kodiem;
 • sniegt metodiskos norādījumus sociālās palīdzības jomas darbiniekiem par sociālās palīdzības piešķiršanas un administrēšanas procesu;
 • konsultēt darbiniekus un piedalīties sarežģītu sociālo situāciju vadīšanā;
 • veikt klienta individuālo vajadzību, materiālo un personisko resursu izvērtējumu, vajadzības gadījumā apsekot klientu dzīvesvietā;
 • pārstāvēt klienta intereses un tiesības;
 • kontrolēt dokumentu apriti, ievērojot termiņus;
 • sagatavot atbilžu vēstules klientiem un dažādām institūcijām pēc pieprasījuma;
 • strādāt ar vienoto sociālo pakalpojumu administrēšanas elektronisko sistēmu SOPA.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • spēja atbilstoši klientu vajadzībām, sensitīvi un efektīvi sniegt profesionālu atbalstu un piesaistīt atbilstošus pakalpojumus krīžu situācijās;
 • zināšanas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības institūciju darbības tiesiskajā regulējumā Latvijā;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku, vēlama pieredze darbā ar programmu Lietvaris, SOPA;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • obligāta B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • darba veikšanas vieta: Brīvības iela 455, Rīga, LV-1024;
 • atalgojumu pārbaudes laikā 1619 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga līdz 1800 EUR, saskaņā ar Darbinieku individuālās kvalifikācijas novērtējumu);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu, norādot “Vecākais sociālais darbinieks” var iesniegt līdz 2024.gada 31.maijam (ieskaitot):

 • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus uz elektroniskā pasta adresi vakances@ropazi.lv
 • personīgi (slēgtā aploksnē) vai ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Ropažu novada pašvaldības Personāla vadības nodaļai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Tālrunis uzziņām: 25651521

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai. Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma.  Pārzinis Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.Nr. LV90000067986
Ropažu novada Sociālais dienests
AICINA DARBĀ
SOCIĀLO DARBINIEKU

(profesijas kods 263501)

Galvenie amata pienākumi: Sniedzot profesionālu palīdzību, sekmēt sociāli mazaizsargāto personu multiplo un ilgstošo sociālo problēmu mazināšanos, veicinot personas pilnvērtīgu sociālo funkcionēšanu, labklājību un sociālo iekļaušanos veikt sociālo darbu ar pilngadīgām personām:

 • identificēt klienta sociālās problēmas un vadīt to risināšanas gaitu, piesaistot nepieciešamos resursus un koordinējot dažādu jomu speciālistus;
 • veikt klienta individuālo vajadzību, materiālo un personisko resursu izvērtējumu, vajadzības gadījumā apsekot klientu dzīvesvietā;
 • sastādīt klienta individuālo sociālo rehabilitācijas plānu un sociālās palīdzības programmas, vienojas ar klientu par viņa līdzdarbību plāna un programmas īstenošanā;
 • veicināt klienta patstāvību un spēju pašiem risināt savas problēmas;
 • veidot klienta lietu (individuālais sociālais rehabilitācijas plāns), kurā atspoguļo sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 •  pārstāvēt klienta intereses un tiesības;
 • novērtēt personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma, sagatavot dokumentus, lēmumus pakalpojuma piešķišanai;
 • kontrolēt dokumentu apriti, ievērojot termiņus;
 • sagatavot atbilžu vēstules klientiem un dažādām institūcijām pēc pieprasījuma;
 • strādāt ar vienoto sociālo pakalpojumu administrēšanas elektronisko sistēmu SOPA.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā, karitatīvajā sociālajā darbā, kā arī pēdējo kursu students/e ar plānoto iegūstamo profesionālo bakalaura grādu sociālajā darbā un sociālā darbinieka kvalifikāciju;
 • vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • spēja atbilstoši klientu vajadzībām, sensitīvi un efektīvi sniegt profesionālu atbalstu un piesaistīt atbilstošus pakalpojumus krīžu situācijās;
 • zināšanas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības institūciju darbības tiesiskajā regulējumā Latvijā;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku, vēlama pieredze darbā ar programmu Lietvaris, SOPA;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • obligāta B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • darba veikšanas vietu: Vangažu pilsēta, Ropažu novads, LV-2136;
 • atalgojumu pārbaudes laikā 1339 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga līdz 1550 EUR, saskaņā ar Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumiem);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē;

Pieteikumu, norādot “Sociālais darbinieks” var iesniegt līdz 2024.gada 31.maijam (ieskaitot):

 • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē vakances@ropazi.lv
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā)

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV)
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas

Tālrunis uzziņām: 25651521

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai. Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma.  Pārzinis Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads. 

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.Nr. LV90000067986
Sociālā dienesta
Ropažu pagasta teritoriālā struktūrvienība
AICINA DARBĀ
SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENĒM UN BĒRNIEM
(profesijas kods 263503)

Galvenie amata pienākumi: Sniedzot profesionālu palīdzību sekmēt sociāli mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem multiplo un ilgstošo sociālo problēmu mazināšanos, veicinot ģimenes pilnvērtīgu sociālo funkcionēšanu, labklājību un sociālo iekļaušanos veikt sociālo gadījumu vadīšanu ar pilngadīgām personām un viņu ģimenēm.

 •  veikt sociālo gadījumu vadīšanu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu ģimenēm;
 •  sniegt profesionālu sociālā darbinieka palīdzību sociāli mazaizsargātajām ģimenēm ar bērnu līdz 18 gadiem, kurās ir novērojamas multiplas un ilgstošas sociālās problēmas un sociālās funkcionēšanas grūtības, kas saistītas ar vecāku (aprūpētāju) atkarību, vardarbību, garīga rakstura traucējumiem vai ilgstošu nabadzību;
 • veidot nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Nepilngadīgā profilakses lietu un likumā noteiktajos gadījumos izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas programmu;
 • veikt sociālā gadījuma vadīšanu ģimenēm ar bērniem, kurās pastāv apdraudējumi vai apdraudējuma riski bērnu drošībai, veselībai, dzīvībai vai attīstībai;
 • veikt gadījuma vadīšanu uz ģimeni centrētā pieejā, saglabājot līdzsvarā vecāku un bērnu vajadzības;
 • gatavot atbilžu vēstules tiesībsargājošām un citām instancēm pēc pieprasījuma;
 • veikt riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, identificēt sociālās problēmas;
 • sociālā darbā ģimenēm ar bērniem gadījuma vadīšanas procesā ievērot sociālā darba profesionālās vērtības, Sociālo darbinieku profesionālās ētikas kodeksu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu un sociālā darba labās prakses principus, kā arī citus sociālo jomu regulējošus normatīvos aktus;
 • vadīt sociālo gadījumu, piesaistot nepieciešamos resursus;
 • aizstāvēt klienta intereses valsts un pašvaldības līmenī;
 • izstrādāt priekšlikumus jaunu pakalpojumu veidu ieviešanu darbā ar ģimeni un bērniem;
 • pildīt tiešā vadītāja mutiskos norādījumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā
 • vēlama pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem, vēlams BTA 40 st. sertifikāts
 • spēja atbilstoši klientu vajadzībām, sensitīvi un efektīvi sniegt profesionālu atbalstu un piesaistīt atbilstošus pakalpojumus krīžu situācijās
 • zināšanas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības institūciju darbības tiesiskajā regulējumā Latvijā
 • prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku, vēlama pieredze darbā ar programmu Lietvaris, SOPA;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku)
 • darba veikšanas vieta: Rīgas ielā 13, Ropažu pagastā, Ropažu novadā, LV-2135;
 • atalgojumu pārbaudes laikā 1537 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga līdz 1645 EUR, saskaņā ar Darbinieku individuālās mēnešalgas noteikšanas noteikumiem)
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē

Pieteikumu, norādot “Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem” var iesniegt līdz 2024.gada 31.maijam (ieskaitot):

 • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē vakances@ropazi.lv;
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā).

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Tālrunis uzziņām 25651521

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai. Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma.  Pārzinis Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads. 

 

Ropažu novada pašvaldība
Reģ.Nr. LV90000067986
Ropažu novada Sociālais dienests
AICINA DARBĀ
SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENĒM UN BĒRNIEM

(profesijas kods 263503)

Galvenie amata pienākumi: Sniedzot profesionālu palīdzību sekmēt sociāli mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem multiplo un ilgstošo sociālo problēmu mazināšanos, veicinot ģimenes pilnvērtīgu sociālo funkcionēšanu, labklājību un sociālo iekļaušanos veikt sociālo darbu ar jauniešiem un viņu ģimenēm:

 • veikt sociālo gadījumu vadīšanu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem un viņu ģimenēm
 • veidot nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem Nepilngadīgā profilakses lietu un likumā noteiktajos gadījumos izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas programmu
 • veikt gadījuma vadīšanu uz ģimeni centrētā pieejā, saglabājot līdzsvarā vecāku un jauniešu vajadzības
 • veikt sociālo darbu ģimenēs, kurās aug jaunieši, kuru uzvedība var novest pie prettiesiskām darbībām
 • ikdienā stiprināt ģimenes kopīgi plānot praktiskus pasākumus, lai veicinātu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos
 • veicināt starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību darbā ar ģimeni, risinot ģimenes situāciju
 • gatavot atbilžu vēstules tiesībsargājošām un citām instancēm pēc pieprasījuma
 • aizstāvēt klienta intereses valsts un pašvaldības līmenī
 • izstrādāt priekšlikumus jaunu pakalpojumu veidu ieviešanu darbā ar ģimeni un bērniem

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā
 • vēlama pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem, vēlams BTA 40 st. sertifikāts
 • spēja atbilstoši klientu vajadzībām, sensitīvi un efektīvi sniegt profesionālu atbalstu un piesaistīt atbilstošus pakalpojumus krīžu situācijās
 • zināšanas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības institūciju darbības tiesiskajā regulējumā Latvijā
 • prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku, vēlama pieredze darbā ar programmu Lietvaris, SOPA;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku)
 • darba veikšanas vietu: Brīvības gatve 455; Rīga, LV-1024
 • atalgojumu pārbaudes laikā 1537 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga līdz 1645 EUR)
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē

Pieteikumu, norādot “Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem” var iesniegt līdz 2024.gada 31.maijam (ieskaitot):

 • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē vakances@ropazi.lv
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu - Ropažu novada pašvaldība, adrese: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
 • personīgi (slēgtā aploksnē) - Ropažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), kas atrodas adresē: Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 (darba laikā)

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV)
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas

Tālrunis uzziņām: 25651521

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai. Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma.  Pārzinis Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.