Vakances
1

Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests
(reģ. Nr.40900038006)
AICINA DARBĀ
VECĀKO SOCIĀLO DARBINIEKU

(profesijas kods 263501)

Galvenie amata pienākumi: Pārraudzīt sociālo pakalpojumu piešķiršanu novadā, izlietoto līdzekļu uzskaites procesu un sociālo darbinieku darbu. Sniedzot profesionālu palīdzību, sekmēt sociāli mazaizsargāto personu multiplo un ilgstošo sociālo problēmu mazināšanos, veicinot personas pilnvērtīgu sociālo funkcionēšanu, labklājību un sociālo iekļaušanos:

 • pārraudzīt un organizēt valsts apmaksāto asistenta pakalpojuma administrēšanu;
 • pārraudzīt sociālo pakalpojumu un sniegt atskaites par izlietotajiem līdzekļiem;
 • aktualizēt SOPA programmā ievietoto lēmumprojektu atbilstību normatīvajam regulējumam sociālo pakalpojumu jomā;
 • sniegt metodiskos norādījumus sociālajiem darbiniekiem par sociālo pakalpojumu piešķiršanas un administrēšanas procesu;
 • konsultēt darbiniekus un piedalīties sarežģītu sociālo situāciju vadīšanā;
 • veikt klienta individuālo vajadzību, materiālo un personisko resursu izvērtējumu, vajadzības gadījumā apsekot klientu dzīvesvietā;
 • pārstāvēt klienta intereses un tiesības;
 • novērtēt personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma, sagatavot dokumentus, lēmumus pakalpojuma piešķišanai;
 • kontrolēt dokumentu apriti, ievērojot termiņus;
 • sagatavot atbilžu vēstules klientiem un dažādām institūcijām pēc pieprasījuma;
 • strādāt ar vienoto sociālo pakalpojumu administrēšanas elektronisko sistēmu SOPA.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • spēja atbilstoši klientu vajadzībām, sensitīvi un efektīvi sniegt profesionālu atbalstu un piesaistīt atbilstošus pakalpojumus krīžu situācijās;
 • zināšanas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības institūciju darbības tiesiskajā regulējumā Latvijā;
 • prasmes darbā ar MS Office programmām un biroja tehniku, vēlama pieredze darbā ar programmu Lietvaris, SOPA;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • obligāta B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • darba veikšanas vieta Acones iela 4, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130;
 • atalgojumu pārbaudes laikā 1619 EUR pirms nodokļu nomaksas (pēc pārbaudes laika novērtējuma tiks noteikta individuālā mēnešalga līdz 1800 EUR, saskaņā ar Darbinieku individuālās kvalifikācijas novērtējumu);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes termiņa) un sociālās garantijas;
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.

Pieteikumu, norādot “Vecākais sociālais darbinieks” var iesniegt līdz 2024.gada 3.martam (ieskaitot):

 • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus uz elektroniskā pasta adresi vakances@ropazi.lv
 • personīgi (slēgtā aploksnē) vai ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu Ropažu novada pašvaldības Personāla vadības nodaļai, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • motivācijas vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Tālrunis uzziņām: 25651521

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai. Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pretendentu iesūtītie dokumenti un personas dati, uz vakances laiku un noteiktu laiku pēc norādītā  termiņa beigām,  pārziņa leģitīmo interešu ietvaros tiks uzglabāti pārziņa lietvedībā. Iesniedzot savu pieteikumu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei norādītās vakances pretendentu izvērtēšanas un atlases procesā un saziņai ar Jums. Nosūtītajos dokumentos lūgums neiekļaut sensitīvus (īpašās kategorijas) personas datus. Savu piekrišanu datu apstrādei norādītajiem mērķiem varat atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar pārzini. Pārzinis garantē nenodot pretendenta personas datus trešajām personām, bez pretendenta rakstveida saskaņojuma.  Pārzinis Ropažu novada pašvaldība, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.