Pašvaldība Sociālais atbalsts
senioriem transporta atbalsts

Ropažu novada Sociālais dienests informē, ka Ropažu novadā deklarētiem pensionāriem, Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušām personām ir iespēja saņemt pabalstu transporta izdevumiem 60.00 EUR apmērā (izņemot personas kurām piešķirta 1. vai 2. grupas invaliditāte, kas paredz bezmaksas braukšanu sabiedriskajā transportā).

Pabalsts tiek maksāts vienu reizi kalendārajā gadā. Pabalstu var pieprasīt un saņemt visa gada garumā.

Lai tiktu ievēroti epidemioloģiskās drošības noteikumi, lūdzam izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu transporta pabalstam pēc valstī noteiktās ārkārtas situācijas beigām. Šobrīd, Ropažu novada Sociālajā dienestā apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.

Lai pieteiktu apmeklējumu, lūdzam zvanīt:

  • Ropažu pagasta struktūrvienībai  27788083, 27708020
  • Garkalnes pagasta struktūrvienība 67800931
  • Stopiņu pagasta struktūrvienība 28688656, 29231911
  • Vangažu pilsētas struktūrvienība  67995140