Projekti Bibliotēkas
1

Vangažu pilsētas bibliotēka aktīvi iesaistās starptautiskā projektā eTwinning “InoKids”. Projekta dibinātājas - Neslihan Abbasoģlu (Gemlik Bilim Sanat Merkezi, Turcija) un Solvita Vencjuna (Vangažu pilsētas bibliotēka, Latvija). Projektā darbojas 16 partneri no dažādām valstīm: Turcija, Rumānija, Polija, Latvija un Grieķija, kurā aktīvi darbojas bērni 8 – 11 gadiem. Darba valoda ir angļu un turku valoda. Projekta tēma ir par veselīgu dzīvesveidu, par dabas ekoloģiju – saudzēšanu un saglabāšanu, būt dabas draugam. Projekta laiks: janvāris – maijs.

Ar saukli “Veselīga daba, veselīgas personas”. Projekta laikā centīsimies pilnveidot izpratni par dabu un veselīgu dzīvošanu mūsu sabiedrībā. Ar mūsu projektu bērni no dažādām pasaules vietām rīkosies ar vienu mērķi “lai mums būtu labāka nākotne un pasaule”, un mēs kā pieaugušie šajā procesā tikai palīdzēsim. Ar dažādām projekta aktivitātēm bērniem būs iespēja radīt pašiem savus stāstus nākotnei. Mēs vēlamies iedvesmot bērnus rīkoties savā veidā, ar savām domām un aktivitātēm. Galvenie atslēgu vārdi: daba – veselība- dzīvesprieks- pozitīvas emocijas- sadarbība.

Projekts sākas ar jautājumu bērniem “KURU PASAULI TU VĒLIES NĀKOTNĒ?” Kā dzīvot dabai draudzīgi un pašiem būt veselīgiem un dzīvespriecīgiem? Projektā bērni veiks dažādus sadarbības, radošus, izglītojošus, praktiskus, digitālus un izaicinājuma uzdevumus. Šobrīd bērni ir paveikuši jau dažus uzdevumus:

  • Komandas avataru kopīgā bilde  Pixton.com vietnē
  • Vizītkarte par partnera pilsētu
  • Logo un plakāta izveide
  • Balsojumi
  • Digitālā piespraude
  • Tikšanās ar partneriem Zoom
  • Eksperimenti ar ūdeni

Bērni darbosies, izmantojot dažādus resursus: enciklopēdijas, vārdnīcas, datu bāzes, video, audio, grāmatas un IKT digitālos rīkus, kā arī darbosies dažādās vietās: telpā, dabā, siltumnīcā. Piekrītam atziņai, ka “daba ir vienīgā grāmata, kurai visas lapas liela satura pilnas”, un esam gatavi to šķirstīt un atklāt daudz jauna. Lai mūsu projekta komandai izdodas viss iecerētais!

Vangažu pilsētas bibliotēka

vangazi.biblioteka [at] ropazi.lv