Tūrisms
1

Oktobra beigās Stopiņu pagasta Ulbrokā, Upeslejās, Līčos un Cekulē tika veikta tūrisma stendu informatīvo plakātu nomaiņa. Apvienojoties novadiem, tūrisma informācijas apjoms pieauga, un līdz ar to bija nepieciešams informēt sabiedrību par atpūtas iespējām, kultūrvēstures un dabas objektiem un maršrutiem visā novada teritorijā.

Vēl šogad jauni tūrisma informācijas stendi tiks izvietoti Upesciemā, Garkalnē, Ulbrokā un Vangažos, lai arī šo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem un viesiem būtu pieejama informācija. Savukārt nākamgad ir plānota informācijas nomaiņa Ropažu pagastā esošajos stendos.