Pašvaldība
AKTUALI

23. decembra Ropažu novada domes ārkārtas sēdē deputāti pieņēma lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu siltumenerģijas apgādes tarifa izdevumu daļējai segšanai Stopiņu un Garkalnes pagastu iedzīvotājiem.

Pamatojoties uz straujo energoresursu cenu kāpumu visā Latvijas teritorijā, tai skaitā arī Ropažu novadā un tās būtisko ietekmi uz Ropažu novada iedzīvotāju maksātspēju, un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas rada negatīvo ietekmi un spriedzi ģimenēs, un būtiski ietekmē iedzīvotāju maksātspēju, domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts saistošo noteikumu projekts ,,Par Ropažu novada pašvaldības vienreizēja pabalsta sniegšanu Stopiņu pagasta un Garkalnes pagasta  iedzīvotājiem, kuriem siltumenerģijas piegādi ar dabas gāzes apkuri nodrošina PA “Saimnieks” un PSIA “Garkalnes Komunālserviss”, siltumenerģijas apgādes tarifa izdevumu daļējai segšanai”.

Plānotos finanšu līdzekļus pabalsta izmaksai piešķirs no Ropažu novada pašvaldības kopbudžeta - Stopiņu pagasta un Garkalnes pagasta budžeta daļas. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, sniegsim informāciju par datumu, no kura tiks pieņemti iesniegumi vienreizējā pabalsta saņemšanai.

Ko paredz saistošie noteikumi?

Saistošie noteikumi paredz vienreizēja pabalsta izmaksu par siltumenerģijas apgādes tarifa izdevumu daļēju segšanu Stopiņu pagasta un Garkalnes pagasta Upesciema iedzīvotājiem, kuriem siltumenerģijas piegādi ar dabas gāzes apkuri nodrošina PA “Saimnieks” un PSIA “Garkalnes Komunālserviss”.

Cik liels būs pabalsts?

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 50 euro vienai mājsaimniecībai Ropažu novada Stopiņu pagastā vai Garkalnes pagastā Upesciemā. Papildus pabalsts 15 euro apmērā pienākas mājsaimniecībai par katru mājsaimniecībā deklarētu nepilngadīgu personu, pensionāru vai personu ar invaliditāti.

Kas varēs saņemt vienreizējo pabalstu?

Ropažu novada Stopiņu pagasta un Garkalnes pagasta Upesciema iedzīvotājiem (mājsaimniecībām), kuri uz 2021.gada 1.novembri (ieskaitot) ir deklarēti Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā minētajos pagastos un kuriem siltumenerģijas piegādi ar dabas gāzes apkuri nodrošina Ropažu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks” un pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Garkalnes Komunālserviss”.

Kā varēs saņemt pabalstu?

Vienam no mājsaimniecības locekļiem, kurš uz 2021.gada 1.novembri ir deklarēts Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, klātienē vai elektroniski jāiesniedz iesniegumu vienreizējā pabalsta saņemšanai. Klātienē: Stopiņu pagasta pārvaldē vai Garkalnes pagasta pārvaldē; elektroniski, ar drošu elektronisku parakstu parakstītu, nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: novada.dome@ropazi.lv

Cik ilgā laikā varēs pieprasīt pabalstu?

Vienreizējo pabalstu var pieprasīt līdz 2022.gada 1.martam (ieskaitot).

Kā piešķirs pabalstu?

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu vai par pabalsta piešķiršanas atteikumu lēmumu pieņem Ropažu novada pašvaldības Sociālais dienests bez mājsaimniecības ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas. Pabalstu piešķir un izmaksā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā vai izmaksā Garkalnes pagasta pārvaldes kasē, vai Stopiņu pagasta pārvaldes kasē.