Bibliotēkas
1

Dziesmu un deju svētki ir unikāls latviešu tautas folkloras mantojums, kas laikam ritot attīstās un arvien vairāk bagātina šo tradīciju Latvijā. Dziesmu un deju svētki turpina iedvesmot un ieņem arvien būtiskāku lomu sabiedrības dzīvē. Arī Vangažu pilsētas bibliotēkā būs skatāma tematiskā literatūras izstāde, kas veltīta šiem svētkiem. Kā arī varēs aplūkot tematisko literatūras izstādi “Skaņumākslas ciltstēvs” komponistam Jāzepam Vītolam – 160.

Šie svētki iepriecina ikvienu, kad satiekas  dažādu paaudžu cilvēki no dažādām Latvijas vietām - ar skaistām dziesmām un dejām, tautiskām melodijām pūtēju orķestru izpildījumā, pozitīvām emocijām, smaidiem un gaišām domām. Katru savādāk šie svētki iedvesmo. Mūsu bibliotēkā ir apskatāma arī aktiera Viļa Daudziņa zīmējumu jaunā grāmatiņa, kas ir ļoti sirsnīga un humora pilna, kā izskatījās Dziesmu svētki pirms 150 gadiem.

7.jūlijā aicinām bērnus (6-13 gadi) uz Vangažu pilsētas bibliotēkas āra lasītavu “ Visas savas skaistas dziesmas es satinu kamolā”, kur būs dažādas radošas aktivitātes saistītas ar tematiku par Dziesmu un deju svētkiem (tautasdziesmu vizualizācija krāsās, viktorīna, spēles, kopīga latvju jostas darināšana u.c.).

Aicinām bērnus iesaistīties 1.-14. jūlijam arī zīmējumu konkursā “Brālis ozols, māsa liepa”, kur varēs izpausties radoši, radot tautumeitām un tautu dēliem savus stilizēti tautiskos tērpus dažādās mākslas tehnikās.

Lai es dziedu, kad es dziedu,
Dziesmu man nepietrūka:
Nav vēl viena izdziedāta,
Simtu jaunu sacerēju.

/latviešu tautasdziesma/

Vangažu pilsētas bibliotēka

vangazi.biblioteka [at] ropazi.lv