Pašvaldība Ukrainas atbalstam
1
Foto no kreisās: Vita Paulāne, Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja; Oleksandrs Miščenko, Ukrainas vēstnieks Latvijas Republikā; Juris Žilko, Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.

2.novembrī Ogres Centrālajā bibliotēkā norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas izbraukuma sēde, kas vienlaikus bija arī Ukrainas atjaunošanai veltīts seminārs “Ceļā uz Ukrainas atjaunošanu. Kad siena pārvēršas par vārtiem…”

Sanāksmi atklāja Ukrainas vēstnieks Latvijas Republikā Oleksandrs Miščenko.

Latvijas valsts apņēmusies iesaistīties Ukrainas rekonstrukcijā, atjaunojot Čerņihivas apgabalu, un Latvijas pašvaldībām ir ļoti liela loma atbalsta sniegšanā Ukrainas pašvaldībām to atjaunošanā, jo pašvaldības ir tās, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem. Mēs esam tie, kas jau tagad var sākt dalīties labās prakses piemēros un zināšanās, lai tad, kad atjaunošanu varēs uzsākt, Ukrainas pašvaldības jau būtu gatavas sākt īstenot visdažādākos projektus. Latvijas pašvaldību ekspertu zināšanas var būt noderīgas visdažādākajās jomās, sākot no energoefektīvu ēku būvniecības, un beidzot ar pakalpojumu digitalizāciju.

Sanāksmes ietvaros ieinteresētajām Latvijas pašvaldībām bija iespēja divpusēji tikties ar Ukrainas vēstnieku Latvijā, lai pārrunātu sadarbības iespējas ar Ukrainas pašvaldībām.

Sanāksmē piedalījās arī Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vita Paulāne un izmantoja piedāvāto iespēju tikties ar Ukrainas vēstnieku Latvijā, kuras laikā pastāstīja par līdz šim veikto Ropažu novada pašvaldības un iedzīvotāju sniegto palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem un pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas.

Sanāksmes laikā notika pieminekļa “Ukrainas vainags” atklāšana, kas tapis, sadarbojoties Ogres rajona slimnīcai un Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības fakultātei.