Pašvaldība Ukrainas atbalstam
1

2022. gada 20. jūlija Ropažu novada domes sēde deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu, ka no 2022./2023. mācību gada Ropažu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras realizē izglītības programmas valsts valodā, nodrošinās nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju izglītošanu.

2021./2022. mācību gadā Ropažu novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādes apmeklēja 39 skolēni un 17 pirmsskolas vecuma bērni no Ukrainas, vēl aptuveni 35 skolēni ieguva izglītību attālināti Ukrainas izglītības iestādēs.  Privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojās 3 bērni no Ukrainas.

Lēmums pieņemts pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” un likuma “Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums” 13.¹ panta pirmo daļu, nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam, kā arī pilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš iepriekš uzsācis un turpinājis vispārējās vidējās izglītības ieguvi 2021./2022. mācību gadā, ir tiesības uz vispārējās izglītības ieguvi attiecīgajā izglītības pakāpē valsts vai pašvaldības izglītības iestādē tādā pašā kārtībā, kādā nodrošina izglītības ieguves iespējas nepilngadīgam patvēruma meklētājam atbilstoši Patvēruma likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam, minētā panta otro daļu, nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības iegūt pirmsskolas izglītību tās pašvaldības izglītības iestādē, kuras administratīvajā teritorijā ir bērna uzturēšanās vieta.