Izglītība Kultūra
1

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola uzņem jaunus audzēkņus 2024./2025. mācību gadam un aicina uz atvērto durvju dienu 27. maijā plkst. 18:00. Vairāk informācijas meklēt www.umms.lv.

Profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 • Vizuāli plastiskā māksla (7 gadu mācību programma)
 • Klavierspēle (8 gadu mācību programma)
 • Akordeona spēle (8 gadu mācību programma)
 • Vijoles spēle (8 gadu mācību programma)
 • Ģitāras spēle (8 gadu mācību programma)
 • Kokles spēle (8 gadu mācību programma)
 • Flautas spēle (8 gadu mācību programma)
 • Klarnetes spēle (8 gadu mācību programma)
 • Saksofona spēle (8 gadu mācību programma)
 • Trompetes spēle (8 gadu mācību programma)
 • Mežraga spēle (8 gadu mācību programma)
 • Eifonija spēle (8 gadu mācību programma)
 • Sitaminstrumentu spēle (8 gadu mācību programma)
 • Kora klase (8 gadu mācību programma)

Interešu izglītības programmās:

 • Mākslas dotību attīstības grupa (1 gada interešu izglītības programma)
 • Mūzikas dotību attīstības grupa (1 gada interešu izglītības programma)
1