Kultūra Pašvaldība
1

27. maijā uzsākti Līgo parka estrādes dēļu grīdas seguma pagaidu remonta darbi.

Remontdarbi plānoti līdz 17. jūnijam. Lūdzam apmeklētājus neiet norobežotajā teritorijā.

Paldies par sapratni!