Kultūra
Vispasaules publiskās adīšanas dienas pasākumu Ropažu Kultūras centrā 18.06.2022.

Es adīju raibus cimdus,
Pie bērziņa stāvēdama;
Cik lapiņas bērziņā,
Tik raibumu cimdiņā.

Ropažu Kultūras centrā 18.jūnijā TLMS “Madaras” pirmo reizi organizēja Vispasaules publiskās adīšanas pasākumu, aicinot piedalīties adītājas no visa novada. Atsaucās rokdarbnieces gan no Ropažiem, Vangažu pilsētas  un Upesciema, kā arī ciemiņi no Rīgas un Talsu rajona Pastendes.

Kopš 2005. gada  Vispasaules  publiskās adīšanas diena (World Wide Knit in Public Day) tiek atzīmēta jūnija otrās nedēļas nogalē. To plašai publikai pieejamās vietās - uz ielas soliņiem, parkos un āra kafejnīcās - organizē dažādi rokdarbnieču klubi, dziju veikali un adīšanas entuziasti. Pasākuma mērķis ir popularizēt šo radošo vaļasprieku un satikt domubiedrus.

Pasākumu Ropažu Kultūras centrā pārdomāti un interesanti vadīja TLMS “Madaras” dalībniece Baiba Lukašēvica. Skanēja Ropažu rokdarbnieču himna. Visus klātesošos priecēja kopīgi izveidotā izstāde ar līdzi paņemtajiem adījumiem. Izstādē varēja apskatīt un novērtēt dažādus adījumus –  lakatus, džemperus un garās jakas - kardiganus, kā arī pērļotus adītos maučus un dažādus rakstainus cimdus, zeķes un čības. Sarunās ar darbu autoriem, ikviens varēja izzināt darbu tapšanas gaitu un dažādus amata knifus.

Pasākuma norisi bagātināja Tautas daiļamata meistares Ilzes Kopmanes saistošais stāstījums par savu latvisko cimdu un zeķu kolekciju, kā arī Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra "Ritums" TLMS “Rota” vadītājas Aijas Krūmiņas un Pastendes Kultūras nama TLMS “Kurši” vadītājas Birutas Austrupas pieredzes stāsti  par darbu savās studijās un Vispasaules publiskās adīšanas dienas atzīmēšanu citos novados. Ar savu pieredzi dalījās arī pašmāju rokdarbnieces. 

Patīkamu pārsteigumu sagādāja Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājas Vitas Paulānes apciemojums un sirsnīgās sarunas ar rokdarbniecēm.

Darbs mijās ar dziesmu dziedāšanu, mīklu minēšanu un ticējumiem par rokdarbu tēmu. Pasākuma noslēgumā TLMS “Madaras” dalībnieces Zigrīdas Kociņas vadībā no mājās noadīta  kvadrāta visas rokdarbnieces sašuva čību – ātri, viegli, praktiski un ar iedvesmu mājās izgatavot otru!

Šī kopīgā tikšanās Ropažu Kultūras centrā brīvā un ļoti radošā gaisotnē veicināja jaunu draudzību aizsākumu starp vairākiem mūsu novada rokdarbnieku kolektīviem, labāk iepazīstot vienam otru un daloties savā aizraujošajā vaļasPRIEKĀ – ADĪŠANA!

Uz tikšanos nākamajā gadā!