Ukrainas atbalstam
1

Darbojas valsts vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, darbojas Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis  - “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” - +371 27 380 380.

Informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” nodrošina kara bēgļiem no Ukrainas centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā, piemēram, kā atrast nakstsmājas, saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus. Savukārt, Latvijas iedzīvotājiem sniedz informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā.

Sākotnēji paredzēts, ka informatīvais tālrunis strādās visu diennakti bez brīvdienām, atbildes varēs saņemt latviešu, krievu un ukraiņu valodās.

Informāciju par Latvijas sabiedrības piedāvāto atbalstu apkopos Sabiedrības integrācijas fonds  ciešā sadarbībā ar kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, Iekšlietu ministriju, Valsts robežsardzi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un citām valsts iestādēm. Informāciju par Latvijas sabiedrības piedāvāto atbalstu nodrošinās Sabiedrības integrācijas fonds, balstoties uz Latvijas iedzīvotāju, uzņēmumu un organizāciju izteiktajām iniciatīvām platformā www.ukraine-latvia.com. Sabiedrības integrācijas fonds atbalsta sniegšanā apvienos un efektīvi iesaistīs vairāk nekā 60 NVO, tostarp biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”, nodibinājumu “Caritas Latvija”, biedrības “Viegli palīdzēt”, “Latvijas Cilvēktiesību centrs” un citas.

Lai saņemtu plašāku informāciju par to, kā Ukrainas kara bēģļiem saņemt atbalstu Latvijā, aicinām zvanīt pa informatīvo tālruni “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” +371 27 380 380 vai arī apmeklēt platformu www.palidziukrainai.lv.

 

Працює державний єдиний інформаційний телефон «Допомога українцям у Латвії»

З метою надання в одному місці найважливішої інформації про можливості надання та отримання підтримки цивільному населенню України працює єдиний інформаційний телефон Фонду інтеграції суспільства – «Допомога українцям у Латвії» – +371 27 380 380.

Інформаційний телефон «Допомога українцям у Латвії» забезпечить людям, які бігли від війни з України, централізовану інформацію про доступну допомогу та підтримку в Латвії, наприклад, як отримати працевлаштування, психологічну допомогу, юридичну підтримку, послуги перекладача, медичну допомогу, соціальну підтримку тощо. В свою чергу, латвійцям буде надаватися інформація про можливості робити пожертви та надавати підтримку, наприклад, займаючись волонтерською діяльністю.

Спочатку передбачено, що інформаційний телефон працюватиме цілодобово без вихідних, а відповіді можна буде отримати латиською, російською, українською та англійською мовами.

Інформацію про підтримку, яку надає латвійське суспільство, буде узагальнювати Фонд інтеграції суспільства у тісній співпраці з рухом «Хочу допомогти біженцям», Міністерством внутрішніх справ, Державною прикордонною охороною, Державною пожежно-рятувальною службою та іншими державними установами. Інформацію про підтримку, яку надає латвійське суспільство, забезпечуватиме Фонд інтеграції суспільства на підставі ініціатив, висловлених жителями Латвії, латвійськими підприємствами та організаціями на платформі www.ukraine-latvia.com. Фонд інтеграції суспільства буде об’єднувати та ефективно залучати до надання підтримки понад 60 недержавних організацій, зокрема товариство «Латвійський Червоний Хрест», фонд «Карітас Латвія», асоціацію «Легко допомагати», «Латвійський центр з прав людини» та інші.

Щоб дізнатися більше про те, як отримати підтримку людям, які бігли від війни з України, зателефонуйте за інформаційним телефоном «Допомога українцям у Латвії» +371 27 380 380 або відвідайте платформу www.ukraine-latvia.com.

 

Работает единый телефон для помощи украинcким беженцам в Латвии

Чтобы предоставлять важную информацию об оказании помощи украинским беженцам и о возможности ее получить, Фонд общественной интеграции работает единый телефонный номер +371 27380380 — «Помощь украинцам в Латвии».

По телефону доступна централизованно предоставляться информация о помощи, доступной в Латвии, например, как трудоустроиться, где получить психологическую помощь, услуги переводчика, юриста, медицинские, социальные и прочие услуги. Жители Латвии там же могут узнать, как совершить пожертвования и чем помочь еще, например, в качестве волонтеров.

Телефон +371 27380380 на первых порах будет работать круглосуточно и без выходных, ответы можно получить на латышском, русском, украинском и английском языках.

Фонд общественной интеграции обобщает информацию в сотрудничестве с движением Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам»), МВД, Погранохраной, Государственной пожарно-спасательной службой и другими организациями и госучреждениями.

В Латвии создан и единый сайт, на котором публикуется вся связанная с приемом беженцев и оказанием помощи им информация — www.ukraine-latvia.com. Всего в стране уже порядка 60 негосударственных организаций вовлечено в этот процесс — среди них Латвийский Красный крест, Общество самаритян, Caritas Latvija, Viegli palīdzēt, Латвийский центр прав человека и другие.