1

Šā gada aprīlī ir mainījušies Ropažu novada pašvaldības saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu. Jaunajā redakcijā skaidrāk atrunāts arī zālāja garums pilsētā un ciemos.

Nekustamā īpašumā un tam piegulošā teritorijā jānodrošina zālāja pļaušanu:

  • nepieļaujot zālāja garumu virs 20 cm, nožogotās teritorijās – virs 30 cm. Ilgstoša sausuma periodā vietās, kur netiek nodrošināta laistīšana, rekomendējama zālāja regulāra pļaušanas pārtraukšana;
  • zemē, kurai piešķirts statuss lauksaimniecībā izmantojamā zeme – zālāja nopļaušanu līdz 1. oktobrim, nepieļaujot kūlas veidošanos;
  • pilsētas vai ciemu teritorijās, kurās ir izveidota ainaviska pļava:
    • zālājs, kura garums nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus, pļaujams pa perimetru apkārt ainaviskai pļavai 2 metrus platā zonā;
    • pārējā zālāja nopļaušana veicama, kad lielākā daļa ziedaugu ir noziedējuši un sākušas veidoties sēklas, vai puķes ir noziedējušas, pie stumbra apakšas lapas nomelnējušas, un dominē augi, kas pēc noziedēšanas zaudē savu pievilcīgumu, bet ne vēlāk par 1. septembri un nepieļaujot kūlas veidošanos.

Saistošos noteikumus skatīt šeit: Ropažu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi.