Projekti
1
1

4. un 5.augustā Ropažu novada pašvaldības projekta “Zaļie ceļi Rīga – Viļaka” Vadības komitejas pārstāvis Haralds Burkovskis un projektu vadītāja Diāna Viļčuka piedalījās projekta noslēguma pasākumā, kas norisinājās Viļakā un Balvos. 4.augusta projekta veicināšanas pasākumā partneru, Vidzemes un Latgales tūrisma un uzņēmējdarbības speciālistiem bija iespēja iepazīt zaļo ceļu piedāvājumu tūristiem un visiem interesentiem Viļakā un Viļakas apkaimē, bet 5.augustā projekta partneri un citi interesenti pulcējās uz noslēguma semināru Balvos.

4.augustā dienas gaitā visiem interesentiem bija iespējams iepazīties par projekta līdzekļiem izveidoto infrastruktūru: atjaunoto ēku - velo informācijas punktu, marķēto velo ceļu pa valsts autoceļu līdz Solai, kā izvietots marķējums zaļās trases sākumā, un kāda ir Žīguru stacijas vēsture, izvietotā lapene un marķējums Žīguros. Tika pievērsta uzmanība kā izvietota vēsturiskā informācija maršrutā no Kupravas līdz Solai, izvietojot to uz gulšņiem, kuri izvietoti trasē, tādā veidā, sniedzot apmeklētājiem informāciju konkrētā apskates objektā, piemēram, par Žīguru MRS – mežrūpniecības saimniecības darbību, par Mežvidu skolu un citiem dabas objektiem, bet neveidojot lielus informatīvos stendus. Lai zaļo ceļu trase būtu saistoša tūristiem ar marķēto zaļo ceļu pa bijušo dzelzceļa līniju vien nepietiks, svarīgi, lai būtu papildus apskates objekti. 

5.augusta noslēguma pasākuma dalībniekiem bija iespēja apmeklēt pasākumu, kuru vadīja Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Zaļie ceļi ir viena no tūrisma aktivitātēm lielajā tūrisma piedāvājuma okeānā. Idejas autori zaļajiem ceļiem Latvijā ir Latvijas Zaļo ceļu asociācijas prezidents Jānis Bordāns un Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts.  Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns pastāstīja, kādi ir kritēriji, lai VSIA Latvijas Valsts ceļi plānotu velo ceļiņu. Galvenie kritēriji: pilsētai ar tuvējām apdzīvotām vietām ir attālums līdz 10 km, sasaiste ar citu infrastruktūru, piemēram, marķēto zaļo ceļu maršrutu un iedzīvotāju skaitu, kur lielāks iedzīvotāju skaits, tur velo celiņus izbūvēs ātrāk. Latvijas investīciju attīstības aģentūras tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava uzsvēra, ka ārvalstu ceļotājiem svarīgi būs starptautiskie maršruti un maršrutu tīkli. Izveidotais vietējais velo maršruts neuzrunās tūristus Vācijā, Spānijā, bet ja maršruts ir starptautisks, iekļaujas kopējā tīklā, tad kļūst interesants ārzemju ceļotājiem. Inese Šīrava aicināja atcerēties, ka aktīvais dabas tūrists apmeklē vietas, ko parasti neapmeklē lielākās tūristu plūsmas; dodas ārpus galvenajiem tūrisma centriem, uzturas ilgāk, maksātspējīgi, ir ciešākā un tiešā kontaktā ar vietējiem iedzīvotājiem, pozitīvi virzīts, vērsts uz izziņu, izpēti, iesaisti un iegādājas vietējo ražotāju produktus un preces, iegriežas mazos tūrisma objektos. Projekta vadītāja Vineta Zeltkalne un projekta partneris Raitis Sijāts iepazīstināja ar projekta rezultātā izveidoto infrastruktūru un realizētajām aktivitātēm.

Nākotnē vēl liels darbs ir jāiegulda, lai izglītotu tieši vietējos iedzīvotājus, radot izpratni par marķētā posma ieguldījumu ekonomikā.

Teksts:  Balvu novada pašvaldības projekta vadītāja Vineta Zeltkalne un Ropažu novada pašvaldības projektu vadītāja Diāna Viļčuka.

Foto: Jānis Sijāts un Ineta Bordāne


Šī Publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  Ropažu novada pašvaldība, tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projekts “GreenWays Riga – Viļaka” (“Zaļie ceļi Rīga – Viļaka”) tiek īstenots pārrobežu
sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.