Lai pašvaldības attīstības veidošanā iesaistītu novada iedzīvotājus un nodrošinātu regulāru saziņu par aktuālajiem jautājumiem un kopīgi ar pašvaldību meklētu risinājumus, Ropažu novada pašvaldība ir izveidojusi Iedzīvotāju Konsultatīvās padomes. 

Konsultants Konsultatīvo padomju darbībā - priekšsēdētājas vietnieks Haralds Burkovskis, e-pasts: lidzdaliba@ropazi.lv

Konsultatīvo padomju nolikumus skatīt ŠEIT