Lai pašvaldības attīstības veidošanā iesaistītu novada iedzīvotājus un nodrošinātu regulāru saziņu par aktuālajiem jautājumiem un kopīgi ar pašvaldību meklētu risinājumus, Ropažu novada pašvaldība ir izveidojusi Iedzīvotāju Konsultatīvās padomes. 

Konsultants Konsultatīvo padomju darbībā - priekšsēdētājas vietnieks Haralds Burkovskis, e-pasts: lidzdaliba@ropazi.lv

Konsultatīvo padomju pirmās sēdes notiks:

2. maijā plkst. 18.00 KC "Ulbrokas Pērle", Ropažu novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās

9. maijā plkst. 18.00 KC "Ulbrokas Pērle", Stopiņu pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes tikšanās

10. maijā plkst. 19.00 Ropažu kultūras centrā, Ropažu pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes tikšanās

16. maijā plkst. 18.30 KC "Berģi", Garkalnes pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes tikšanās