1

Ropažu novada dome apstiprinājusi pašvaldības piešķirto atbalstu - līdzfinansējumu privāto pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējumam un aukles pakalpojumam no 2023.gada 1.janvāra.

  • 406.50 EUR mēnesī – līdzfinansējums bērniem vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem privātas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam;
  • 310.76 EUR mēnesī – līdzfinansējums bērniem vecumā no 5 gadiem privātas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam;
  • 29.97 EUR mēnesī  - līdzfinansējums viena audzēkņa ēdināšanas izmaksām privātās pirmsskolas izglītības iestādēs;
  • 243.90 EUR mēnesī  – līdzfinansējums par  privāto aukļu pakalpojumiem uz vienu bērnu no 1,5 līdz 5 gadu vecumam;
  • 81.76 EUR mēnesī – līdzfinansējums privātajām pamata izglītības iestādēm par vienu izglītojamo, kura deklarētā dzīves vieta ir Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Autors: Ropažu novada pašvaldība