Nāgelmuiža 17. gs. otrajā pusē saukta par Siselkalnu. Vēlāk Rīgas tirgotājs Johans Nāgels uzcēlis savā vārdā nosauktu koka saimniecības muižu ar divām dzīvojamām ēkām, zirgu stalli, klēti un šķūni, vairākām lopu kūtīm, laidaru, brūzi, pirti, riju, salmu šķūni, apkārt muižai stāvmietu žogu ar noslēdzamiem vārtiem.

Par veco liepu vietējie mēdz stāstīt - esot stādīta zviedru laikā. Liepas vecums ap 200 gadu. Tādu biji ap 20 gabalu. Pie resnās liepas zviedru laikā esot nagloti vaņģinieki un noziedznieki. Skaidri zināms, ka leģenda par pieminētajiem zviedriem atbilst Nāgelmuižas celtniecības laikam. Liepu aleja, domājams, iestādīta 19. gs.

Nagelmuižas liepu parks