Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiek sniegts, lai sekmētu personu sociālās funkcionēšanas spēju uzlabošanu vai attīstību, lai veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz: iesniegumu; ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību; psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests veic izvērtējumu un piešķir/ atsaka pakalpojumu.