Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai (ģimenei) atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā vai atjaunošanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

Lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Tiesības saņemt pakalpojumu, iesniedzot iesniegumu:
  1. personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Ropažu novada administratīvajā teritorijā;
  2. krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm);
  3. personām (ģimenēm) kuras uzturas Ropažu novada administratīvajā teritorijā bez noteiktas dzīvesvietas, bet kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ropažu novada administratīvā teritorijā.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu piešķirt, uzņemt personu rindā vai atteikt piešķirt pakalpojumu 1 (viena) mēneša laikā pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz sociālā darbinieka izvērtējumu.