Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Grupu dzīvokļa pakalpojuma mērķis nodrošināt mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz: iesniegumu; iztikas līdzekļu deklarāciju; ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību; psihiatra atzinumu par speciālo (psihiatrisko) kontrindikācijas neesamību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests veic izvērtējumu un piešķir/ atsaka pakalpojumu.