Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Patversmes vai nakts patversmes pakalpojums institūcijā personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām nodrošina uzturēšanās iespējas, uzturu, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darba speciālistu pakalpojumus.

Pakalpojumu var saņemt fiziskas personas, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Ropažu novada administratīvajā teritorijā, kuras nonākušas krīzes situācijā; krīzes situācijā esošām personām, kuras uzturas Ropažu novada administratīvajā teritorijā, bez noteiktas dzīvesvietas; krīzes situācijā esošām personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ropažu novada administratīvā teritorija.

Nakts patversmes pakalpojumu personai var pārtraukt, ja tā nepilda līgumu vai līdzdarbības pienākumus.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests veic izvērtējumu un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu.

    Klients saņem lēmumu par konkrēto pakalpojuma saņemšanu un dodas uz iestādi ar kuru ir noslēgts līgums.