Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  AS “Sadales tīkls”, īstenojot projektu "Atbilstošu tehnisko parametru sadales pieslēgumu izveide AER izmantošanas veicināšanai" ar ES Atveseļošanās fonda atbalstu, saskaņā ar 2022.gada 15.novembra ministru kabineta noteikumiem Nr.726 “Eiropas Savienības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ropažu novada pašvaldība sadarbībā ar Biedrību “Inovāciju atbalsta centrs” piedāvā daudzveidīgas praktiskās valodas lietošanas aktivitātes – valodas klubiņus dažādiem lietotājiem. Projektā “Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!”…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ropažu novada pašvaldība 2023.gada septembrī parakstīja sadarbības līgumu ar   Izglītības un zinātnes ministriju, par darbības programmas "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes „Digitālā transformācija” 2.3…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Pašvaldība projekta Nr. LV-LOCALDEV-0006 “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” īstenošanas ietvaros izstrādā pētījumu “Izglītības dati Datu analīzes rīkā”, lai veidotu plašāku izglītības un citu datu kopējo…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Ropažu novada pašvaldība pagājušā gada nogalē ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, kas paredz apvienotā veloceļa un gājēju ceļa projektēšanu un izbūvi Stopiņu pagastā. Projekta mērķis ir saskaņā ar…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”, balstoties uz 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana…
  Statuss:
  Īstenošanā
  13.04.2023.
  Projekts “Bringing Local and Regional municipalities towards owning their Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs) (OwnYourSECAP) jeb “Veicinot enerģētikas un klimata rīcības plānu piederību pašvaldībām” (Granta līgums Nr. 101077109) …
  Statuss:
  Īstenošanā
  04.10.2021.
  Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi…