Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  10.05.2023.
  Nr. LVIII-069 “Popularizēt Latvijas Zaļos ceļus Rīgas, Vidzemes un Latgales reģionos” (akronīms: “Latvijas zaļie ceļi”) Projekta īstenošanas laiks: 16.04. - 15.11.2023 Projekta vispārējais mērķis ir veicināt vietējās kultūras un dabas resursu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”, balstoties uz 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 454 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana…
  Statuss:
  Īstenošanā
  13.04.2023.
  Projekts “Bringing Local and Regional municipalities towards owning their Sustainable Energy and Climate Action Plans (SECAPs) (OwnYourSECAP) jeb “Veicinot enerģētikas un klimata rīcības plānu piederību pašvaldībām” (Granta līgums Nr. 101077109) …
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.01.2023.
  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Ropažu novada pašvaldības sagatavoto un iesniegto projektu “Ēkas Acones ielā 4 energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2.0/21/A/028). Projekta mērķis – samazināt ēkā Acones iela 4, Ulbrokā,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  02.01.2023.
  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Ropažu novada pašvaldības sagatavoto un iesniegto projektu “Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2.0/21/A/068). Projekta mērķis – samazināt Ulbrokas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.11.2022.
  ESF
  Ropažu novada pašvaldībai ar  Valsts izglītības satura centru 28.09.2021. tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" projekta 8.3.2.2/16/1/001 īstenošanu,  kurš…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projektu īsteno: Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola; Vangažu vidusskola. Projekta mērķis: Stiprināt skolēnu pašpārvaldes iesaisti, sekmējot skolēnu personisko pārliecību par sadarbības, līdzdalības un pašiniciatīvas…
  Statuss:
  Īstenošanā
  30.08.2022.
  Uzsākts ģimeņu ārstu prakšu attīstības projekts. ERAF fonda projekta Nr. 9.3.2.0/21/A/032 “Sešu ģimenes ārstu prakšu attīstība Ropažu novadā” ietvaros tiks uzlabotas sešas Ropažu novada ģimenes ārstu prakses. Projekta galvenais mērķis ir sekmēt…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.06.2022.
  Mērķis: Veicināt Ropažu novada jauniešu ar ierobežotām iespējām integrāciju sabiedrībā, iesaistot viņus aktivitātēs, kas attīsta fiziskās un garīgās iemaņas, tādējādi ceļot viņu pašapziņu, emocionālo noturību, radot izpratni par novadā notiekošajiem…
  Statuss:
  Īstenošanā
  24.05.2022.
  Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Ropažu novada pašvaldības sagatavoto un iesniegto projekta iesniegumu Nr.22-04-AL25-A019.2201-000001 ”Līgo parka koka estrāde”. Projektu sākotnēji izvērtēja arī vietējā rīcības grupa biedrība "Stopiņu un Salaspils…