Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2022.
  ESF
  Ropažu novada pašvaldībai ar  Valsts izglītības satura centru 28.09.2021. tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" projekta 8.3.2.2/16/1/001 īstenošanu,  kurš…
  Statuss:
  Noslēdzies
  09.12.2021.
  ESF
  Ropažu novada pašvaldība (turpmāk arī -Pašvaldība) saskaņā ar Ropažu novada  domes 2021.gada 15.septembra lēmumu Nr. 134 “Par Ropažu novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  17.11.2021.
  ESF
  Projekta mērķis ir veicināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Ropažu novada iedzīvotājiem. Veselības veicināšanas pasākumi ir vērsti uz sabiedrības informēšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, paradumu maiņu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.11.2021.
  ESF
    Projekta mērķis ir Rīgas reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks īstenotas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  04.10.2021.
  ESF
       Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Stopiņu novada pašvaldība 2019.gada 22…