Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.12.2021.
  ESF
  Ropažu novada pašvaldība (turpmāk arī -Pašvaldība) saskaņā ar Ropažu novada  domes 2021.gada 15.septembra lēmumu Nr. 134 “Par Ropažu novada pašvaldības piedalīšanos Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās…
  Statuss:
  Īstenošanā
  17.11.2021.
  ESF
  Projekta mērķis ir veicināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību Ropažu novada iedzīvotājiem. Veselības veicināšanas pasākumi ir vērsti uz sabiedrības informēšanu, izglītošanu, personisko iemaņu attīstīšanu, paradumu maiņu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.11.2021.
  ESF
  Projekta mērķis: palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Fonds: Eiropas Sociālais fonds (ESF) …
  Statuss:
  Īstenošanā
  04.10.2021.
  ESF