Statuss:
Noslēdzies
Projekts

Projektu īsteno:

  • Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola;
  • Vangažu vidusskola.

Projekta mērķis:

Stiprināt skolēnu pašpārvaldes iesaisti, sekmējot skolēnu personisko pārliecību par sadarbības, līdzdalības un pašiniciatīvas nozīmīgumu vietējās kopienas dzīvē.

Pilnveidot līdzdalības kompetences.

Galvenās aktivitātes:

Nodarbību cikli mentoru vadībā – pašpārvalžu dalībnieki kļūst pašpārliecinātāki un drošāki, tiek mazināta nedrošības sajūta svešās un nestandarta situācijās. Dalībnieki notic savām spējām. Tiek stiprināta atbildība par savu rīcību un līdzcilvēkiem. Saliedējas pašpārvalžu komanda.

Tiek izstrādāti spēļu komplekti “Ko tu domā? un programma “Komandas saliedēšana” – pašpārvalžu dalībnieki kopīgi sadarbojoties izstrādā produktu, kas veicina skolēnu saliedētību izglītības iestādē, t.sk. psiholoģiskā klimata uzlabošanos. Pašpārvaldes dalībnieku komanda kopīgi veicamajā darbā saliedējas un pēc produkta izstrādnes gala rezultātā tiek celta dalībnieku pašapziņa.

Projekts tiek īstenots Valsts Jaunatnes programmas ietvaros. 

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  2022.-2024. gadam ietvaros

Projektā plānotie rezultāti un ietekme:

Rezultāti: radīta programma un spēle, kas tiek ietverta skolas mikroklimata uzlabošanā; ir pilnveidota sadarbības un pašiniciatīvas prasme; ir paaugstinājusies ieinteresētība par līdzdalību skolas un vietējās kopienas dzīvē.

Ietekme: ikviens skolēnu pašpārvaldes dalībnieks izsaka viedokli un iniciatīvu, un sadarbībā ar pašpārvaldes komandu šo ideju spēj īstenot; skolēnu pašpārvaldes darbu organizē tās dalībnieki; tiek realizēti skolēnu rosināti projekti un aktivitātes skolas un vietējās kopienas dzīvē.

Projekta tiešā mērķa grupa:

2022/2023. mācību gada skolēnu padomes dalībnieki: 5.-11. klases skolēni (30-35 skolēnu), un 4. klašu skolēnu (4-6 skolēni), topošie skolēnu padome dalībnieki. Kopskaitā (34-41 skolēnu).

Projekta kopējais finansējums: EUR 2000,00 (100% “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” finansējums)

Projekta īstenošanas termiņš: 15.08.2022. – 31.01.2023.

Projekta vadītāja: Diāna Viļčuka, e-pasts: diana.vilcuka@ropazi.lv; tālr. 26742199

1