Statuss:
Īstenošanā
Projekts

Projekta mērķis: Kultūras un radošā tūrisma produktu attīstība, par pamatu ņemot kultūras un radošās industrijas ar ilgtspējīgu domāšanu, inovācijām, jaunas politikas īstenošanu un kapacitātes paaugstināšanu. 

Galvenās projekta aktivitātes:

· Veicināt kultūras, radošo industriju un tūrisma industrijas kopdarbību Vidzemē, veidojot jaunus un ilgtspējīgus tūrisma produktus

·  Dalība pieredzes apmaiņas braucienos

· Dalība vietējos darba semināros un konferencēs, lai aktualizētu kultūras un radošās industrijas, kā arī kultūras un radošā tūrisma produktu veidošanos Vidzemē

·  Uzlabot un sniegt ieteikumus pārvaldības dokumentiem un uzņēmējdarbības modeļiem, lai atvieglotu kultūras un radošā tūrisma attīstību, balstoties uz kultūras un radošajām industrijām

·  Pētījumu izstrāde par kultūras un radošajām industrijām, kas tiks izmantoti kā pamats kultūras un radošā tūrisma attīstībai Vidzemē

 

Projekta partneri:

Vidzemes Tūrisma asociācija (vadošais partneris)

Veneto reģions (Itālija)

Korkas pilsētas pašvaldība (Īrija)

Pécs-Baranya Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Ungārija)

Nikosijas Tūrisma padome (Kipra)

Dundī pilsētas pašvaldība (Lielbritānija)

Kujawsko-Pomorskie Reģions (Polija)

Naoussas pašvaldība (Grieķija)

Eiropas Kultūras Tūrisma tīkls (Beļģija)

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 01.12.2022.

Projekta kopējais finansējums:

Kopējās izmaksas – EUR 38 000,00

Programmas finansējums – EUR 32 300,00

Pašvaldības līdzfinansējums  – EUR 5 700,00

Cult create logo

 

VTA logo