Statuss:
Īstenošanā
1

Ropažu novada pašvaldība sadarbībā ar Biedrību “Inovāciju atbalsta centrs” piedāvā daudzveidīgas praktiskās valodas lietošanas aktivitātes – valodas klubiņus dažādiem lietotājiem.

Projektā “Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!” praktiskās valodas lietošanas aktivitātēs 48 akadēmisko stundu aicināti iesaistīties Ropažu novadā dzīvojošie nepilsoņi, kā arī citas interesentu grupas (Ukrainas civiliedzīvotāji, citu trešo valstu pilsoņi, patvēruma meklētāji,  personas, kam piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss). Tāpat būs pieejamas konsultācijas par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām un uzturēšanās atļauju jautājumiem (var pieteikties, zvanot biedrības “Inovācijas atbalsta centrs” projekta vadītājai Inesei Janišai, tālr. 26172018).

Sarunu valodas klubos vēlama iepriekš pieteikšanās pie Dienas centru vadītājām E.Lukjanskas (Vangaži) un A.Šibajevas (Saurieši).

 • Valodas klubiņš (A2 grupa)
  • Pasākuma norises vieta: DC “Vangaži” Parka iela 2, Vangaži, Vangažu pilsēta, Ropažu novads, LV-2136. Centra vadītāja: Eva Lukjanska, tālr.26307739, e-pasts:  eva.lukjanska@ropazi.lv .
  • Plānotais norises laiks: otrdienās plkst. 11:30 (4 akad.st.).
 • Valodas klubiņš (A2-B1 grupa)
  • Pasākuma norises vieta: RAC “Saurieši”, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118. Centra vadītāja: Aija Šibajeva, tālr. 29479166, e pasts: rac.sauriesi@ropazi.lv.
  • Plānotais norises laiks: piektdienās plkst. 17:30 (4 akad.st.)
 • Valodas klubiņš (B1 grupa) 8. - 9. klases audzēkņiem.
  • Pasākuma norises vieta: Dienas centrs “Saurieši”, Saurieši, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118. Centra vadītāja: Aija Šibajeva, tālr. 29479166, e pasts: RAC Saurieši rac.sauriesi@ropazi.lv.
  • Plānotais norises laiks: sestdienās plkst. 12:00 (4 akad.st.)

Projekts "Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!", Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/077/3.  Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.