Statuss:
Noslēdzies
Projekts

DESTI-SMART Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel

Efektīva ilgtspējīga tūrisma nodrošināšana ar transporta inovācijām ar zemu ogļekļa dioksīda emisiju līmeni: ilgtspējīga mobilitāte, pieejamība un atbildīga ceļošana

Projekta mērķis: Uzlabot Eiropas Savienības galamērķu transporta un tūrisma politiku, integrējot stratēģijas ilgtspējīgai mobilitātei, pieejamībai un atbildīgai ceļošanai ar efektīvu un ilgtspējīgu tūrisma attīstību, lai pārietu uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni, izmantojot efektivitāti, elastīgumu un jaunas transporta sistēmas, popularizējot riteņbraukšanu un pastaigas, ieviešot inovācijas un īstenojot kapacitātes paaugstināšanas aktivitātes. Latvijas zaļo ceļu asociācija akcentēs tieši nemotorizēto transportu, izmantojot bijušās dzelzceļa līnijas.

Galvenās aktivitātes:

 • Detalizēts zaļā ceļa scenārijs (esošās situācijas izvērtējums, īpašumtiesību jautājumi, iespējamie finansējuma avoti attīstībai, līnijas/ objektu vizualizācijas, transporta plānošana u.c.), kas tiktu ietverts kopējā Latvijas Zaļo ceļu Asociācijas stratēģijā.
 • Dalība pieredzes apmaiņas braucienos uz partneru reģioniem.
 • Dalība vietējos semināros un konferencēs.
 • Projekta 2. fāzē (no 2020. gada) iespēja iegūt līdz EUR 80000 (ar 85% ERAF līdzfinansējumu) papildus finansējumu pilotaktivitātes īstenošanai, pārņemot partneru pieredzes apmaiņās iegūto pieredzi.

Projekta partneri:

 • Joint intermunicipal Company of Thessaloniki Metropolian Area (vadošais partneris);
 • Latvijas Zaļo ceļu asociācija (Latvija);
 • Autonomous Region of Sardinia (Itālija);
 • Experience Bremerhaven, Tourism, Marketing and Events Company Ltd. (Vācija);
 • Horarios do Funchal, Transportes Publicos S.A. (Portugāle);
 • Hastings Borough Council (Lielbritānija);
 • Mallorca Island Council – Environment Department (Spānija);
 • Pafos Refional Boad of Tourism (Kipra);
 • Lake Balaton Development Coordination Agency (Ungārija);
 • Bournemouth University (Lielbritānija).

Projekta īstenošana: 01.09.2018. – 01.12.2022.

Kopējais finansējums: EUR 1 868 000,00, no kura EUR 1587 800,00 ERAF finansējums

Finansējums Ropažu novada pašvaldības dalībai projektā:

 • Kopējās izmaksas: EUR 30 000,00
 • ERAF finansējums: EUR 25 5000,00
 • Pašvaldības līdzfinansējums (15% no kopējām izmaksām): EUR 4500,00

Atbalsta fonds: Intereg Europe

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienība nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

1