Statuss:
Īstenošanā
1

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Ropažu novada pašvaldības sagatavoto un iesniegto projektu “Ēkas Acones ielā 4 energoefektivitātes uzlabošana” (Nr. 4.2.2.0/21/A/028).

Projekta mērķis – samazināt ēkā Acones iela 4, Ulbrokā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā primārās enerģijas patēriņu.

Plānotie pasākumi – ēkas fasādes sienu siltināšana, uzlabojot siltumtehniskos rādītājus, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Tāpat paredzēta jumta konstrukciju siltināšana, ēkas cokola siltināšana ar siltumizolāciju, ēkas logu nomaiņa. Ārsienu siltināšanu paredzēts veikt saskaņā ar energoaudita norādījumiem.

Rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma zudumi caur tās norobežojošām konstrukcijām. Palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas ekspluatācijas laiks. Plānots sasniegt enerģijas kopējā patēriņa ietaupījumu 132 077 kWh/ gadā, kā arī Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājumu, 26,82 t CO2 ekviv. gadā.

Projekta īstenošanas termiņš: 04.10.2022. – 03.12.2023.

Kopējās plānotās izmaksas sastāda EUR 505 776,00, no kurām EUR 429 909,60 ERAF finansējums un  EUR 75 866,40 pašvaldības finansējums. Papildus EUR 112 190,00 sastāda neattiecināmās izmaksas.

eraf